evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
DAN_8220

Докторантуры бағдарламаларына түсу

Докторантура – жоо-дан кейінгі білім, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор дәрежесін тағайындайтын, ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіби қызметке кадрларды дайындауға бағытталған білімдік бағдарламалар.

Докторантураға конкурстық негізде “магистр” дәрежесі бар тұлғалар қабылданады, сонымен қатар Сіз төменде таныса алатын басқа да талаптар ескеріледі.

КИМЭП докторантурасы бағдарламаларында білім алу 3-тен 5 жылға дейінгі мерзімді қамтиды.

Оқуға түсуге қатысты сұрақтар бойынша байланыс ақпараты: phd@kimep.kz, WhatsApp: +7 707 170 42 13, +7 727 270 43 20, + 7 727 270 42 13

Нұсқаулықты жазып алуОқұға түсү жөніндегі нұсқаулық

Есеп және аудит, маркетинг, менеджмент және қаржы мамандықтары бойынша философия докторы

1. Аяқталған жоғары білім

 • «Магистр» академиялық дәрежесін растайтын диплом
 • Бағалары бар дипломға қосымша

2. Ағылшын тілін білуді растайтын жарамды халықаралық сертификаттардың болуы:

 • IELTS – 5,5 және одан жоғары
 • TOEFL IBT – 46 балл және одан жоғары
 • TOEFL PBT – 453 балл және одан жоғары

Үміткерлерді іріктейтін комитет қосымша келесі өлшемшарттарды қарастырады:

 • Корпоративтік, мемлекеттік, академиялық саласында немесе коммерциялық емес құрылымдарда кемінде үш жылдық жұмыс тәжірибесі
 • Кемінде екі кәсіби ұсынымхат
 • Үміткердің зерттеушілік мүддесі, зерттеу сұрақтары мен зерттеуге әдістемелік көзқарасы көрсетілген зерттеу тақырыбы бойынша ұсыныс. Нәтижелі зерттеу ұсынысын жасау үшін, тиісті саладағы әдебиеттерді қарап шығу арқылы актуалды зерттеулермен танысып, зерттеу олқылықтарын анықтап, өзіндік зерттеу идеясын қалыптастыру қажет.
 • Үміткерлерді іріктейтін комитетпен сұхбаттасу

3. Қазақстан Республикасы Білім министрлігі өткізетін докторантураға түсу емтиханы.

4. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін докторантураға оқуға түсу үшін өтініш беру барысында жарамды QAZTEST сертификаты.
Емтихан ҚР Білім және ғылым министрлігімен өткізіледі. Емтихан құрылымы, мерзімдері мен тіркелу тәртібі туралы толық ақпарат http://kazakhtest.kz/kz/ сайтында жарияланады.

1. Аяқталған жоғары білім

 • «Магистр» академиялық дәрежесін растайтын диплом
 • Бағалары бар дипломға қосымша

2. Ағылшын тілін білуді растайтын жарамды халықаралық сертификаттардың болуы:

 • IELTS – 5,5 және одан жоғары
 • TOEFL IBT – 46 балл және одан жоғары
 • TOEFL PBT – 453 балл және одан жоғары

Үміткерлерді іріктейтін комитет қосымша келесі өлшемшарттарды қарастырады:

 • Корпоративтік, мемлекеттік, академиялық саласында немесе коммерциялық емес құрылымдарда кемінде үш жылдық жұмыс тәжірибесі
 • Кемінде екі кәсіби ұсынымхат
 • Үміткердің зерттеушілік мүддесі, зерттеу сұрақтары мен зерттеуге әдістемелік көзқарасы көрсетілген зерттеу тақырыбы бойынша ұсыныс. Нәтижелі зерттеу ұсынысын жасау үшін, тиісті саладағы әдебиеттерді қарап шығу арқылы актуалды зерттеулермен танысып, зерттеу олқылықтарын анықтап, өзіндік зерттеу идеясын қалыптастыру қажет.
 • Үміткерлерді іріктейтін комитетпен сұхбаттасу

3. Қазақстан Республикасы Білім министрлігі өткізетін докторантураға түсу емтиханы.

 • Емтихан құрылымы, уақыты мен тіркеу процесі туралы толық ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының http://testcenter.kz/kz/ сайтында орналастырылады
 • Емтихан сұрақтарына дайындалуға арналған әдебиеттер, сондай-ақ эссе тақырыптары:

4. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін докторантураға оқуға түсу үшін өтініш беру барысында жарамды QAZTEST сертификаты.
Емтихан ҚР Білім және ғылым министрлігімен өткізіледі. Емтихан құрылымы, мерзімдері мен тіркелу тәртібі туралы толық ақпарат http://kazakhtest.kz/kz/ сайтында жарияланады.

Бағдарламаға қабылдау конкурстық негізде жүргізіледі. Үміткерлер бағдарламаның барлық талаптарын орындаудың және одан нақты пайда алудың ең жоғары ықтималдығымен қабылданады. Соңғы шешім үміткердің жалпы біліктілігін, оның ішінде бағдарламаны толығымен игеруге деген ынтаны және талпынысты жан-жақты бағалауға негізделген

1. Аяқталған жоғары білім

 • Магистр» академиялық дәрежесін растайтын диплом
 • Бағалары бар дипломға қосымша

2. Ағылшын тілін білуді растайтын жарамды халықаралық сертификаттардың болуы:

 • IELTS – 5,5 және одан жоғары
 • TOEFL IBT – 46 балл және одан жоғары
 • TOEFL PBT – 453 балл және одан жоғары

Үміткерлерді іріктейтін комитет қосымша келесі өлшемшарттарды қарастырады:

 • Магистратурадағы орташа үлгерім баллы (GPA) – 3,0-ден бастап, одан жоғары, немесе КИМЭП Университетінің бағалау жүйесіне сәйкес келетін межелікке аударғанда – 69 % баламасы
 • 25 және одан жоғары балмен KGET (КИМЭП жоо-дан кейінгі білім беру бағдарламасына қабылдау емтиханы) тестін тапсырудың жарамды нәтижесі, немесе экономика кафедрасы осы балға баламалы деп есептейтін баллдармен GMATне GRE тестерін тапсырудың жарамды сертификаты.
 • Оқу мақсаттары туралы жазбаша мәлімдеме (500 сөзге дейін). Мәлімдемеде өтінішкердің академиялық және кәсіби қызығушылықтары, докторантура бағдарламасы көмегімен тұлғалық және кәсіпқойлық даму жоспарлары, және бағдарламаның қатаң талаптарын сәтті орындау мүмкіндігін беретін өтінішкердің жеке қадір-қасиеттері көрсетілуі қажет.
 • Жоспарланған зерттеудің жалпы идеясын және пайдалануға жоспарланған әдістердің шамалы сипаттамасын беретін зерттеу тақырыбы ұсынымы (2-3 бет). Өтінішкер заманауи зерттеулермен таныстығын, зерттеудің ашық мәселелерін айқындау қабілетін және зерттеу тақырыбы бойынша өзіндік бірқилы ұсынымын тұжырымдау қабілетін көрсету керек.
 • Бағдарлама қабылдау комиссиясымен сұхбаттасу. Ол сұхбаттасу кезінде жарияланымдары немесе жұмыс тәжірибесі секілді өтінішкердің жетістіктеріне байланысты қосымша өлшемшарттар қарастырылуы мүмкін; қабылдау комиссиясы өтінішкерді PhD докторантура бағдарламасына қабылдауды ұсыну туралы тұжырымды шешім жасайды.

3. Қазақстан Республикасы Білім министрлігі өткізетін докторантураға түсу емтиханы.

 • Емтихан құрылымы, уақыты мен тіркеу процесі туралы толық ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының http://testcenter.kz/kz/ сайтында орналастырылады
 • Емтихан сұрақтарына дайындалуға арналған әдебиеттер, сондай-ақ эссе тақырыптары:

4. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін докторантураға оқуға түсу үшін өтініш беру барысында жарамды QAZTEST сертификаты.
Емтихан ҚР Білім және ғылым министрлігімен өткізіледі. Емтихан құрылымы, мерзімдері мен тіркелу тәртібі туралы толық ақпарат http://kazakhtest.kz/kz/ сайтында жарияланады.

Құжаттарды тапсыру нұсқаулығы
Бағдарламаға қабылдау конкурстық негізде жүргізіледі. Үміткерлер бағдарламаның барлық талаптарын орындаудың және одан нақты пайда алудың ең жоғары ықтималдығымен қабылданады. Соңғы шешім үміткердің жалпы біліктілігін, оның ішінде бағдарламаны толығымен игеруге деген ынтаны және талпынысты жан-жақты бағалауға негізделген.

1. Аяқталған жоғары білім

 • Магистр» академиялық дәрежесін растайтын диплом
 • Бағалары бар дипломға қосымша

2. Ағылшын тілін білуді растайтын жарамды халықаралық сертификаттардың болуы

 • IELTS – 5,5 және одан жоғары
 • TOEFL IBT – 46 балл және одан жоғары
 • TOEFL PBT – 453 балл және одан жоғары

Үміткерлерді іріктейтін комитет қосымша келесі өлшемшарттарды қарастырады:

 • Магистратурадағы орташа үлгерім баллы (GPA) – 3,0-ден бастап, одан жоғары, немесе КИМЭП Университетінің бағалау жүйесіне сәйкес келетін межелікке аударғанда – 69 % баламасы.
 • Оқу мақсаттары туралы жазбаша мәлімдеме (500 сөзге дейін). Мәлімдемеде өтінішкердің академиялық және кәсіби қызығушылықтары, докторантура бағдарламасы көмегімен тұлғалық және кәсіпқойлық даму жоспарлары, және бағдарламаның қатаң талаптарын сәтті орындау мүмкіндігін беретін өтінішкердің жеке қадір-қасиеттері көрсетілуі қажет.
 • Жоспарланған зерттеудің жалпы идеясын және пайдалануға жоспарланған әдістердің шамалы сипаттамасын беретін зерттеу тақырыбы ұсынымы (2-3 бет). Өтінішкер заманауи зерттеулермен таныстығын, зерттеудің ашық мәселелерін айқындау қабілетін және зерттеу тақырыбы бойынша өзіндік бірқилы ұсынымын тұжырымдау қабілетін көрсету керек.
 • Бағдарлама қабылдау комиссиясымен сұхбаттасу. Ол сұхбаттасу кезінде жарияланымдары немесе жұмыс тәжірибесі секілді өтінішкердің жетістіктеріне байланысты қосымша өлшемшарттар қарастырылуы мүмкін; қабылдау комиссиясы өтінішкерді PhD докторантура бағдарламасына қабылдауды ұсыну туралы тұжырымды шешім жасайды.

3. Қазақстан Республикасы Білім министрлігі өткізетін докторантураға түсу емтиханы.

 • Емтихан құрылымы, уақыты мен тіркеу процесі туралы толық ақпарат Ұлттық тестілеу орталығының http://testcenter.kz/kz/ сайтында орналастырылады
 • Емтихан сұрақтарына дайындалуға арналған әдебиеттер, сондай-ақ эссе тақырыптары:

4. Қазақстан Республикасының азаматтары үшін докторантураға оқуға түсу үшін өтініш беру барысында жарамды QAZTEST сертификаты.
Емтихан ҚР Білім және ғылым министрлігімен өткізіледі. Емтихан құрылымы, мерзімдері мен тіркелу тәртібі туралы толық ақпарат http://kazakhtest.kz/kz/ сайтында жарияланады.

 • оқуға қабылдау үшін өтініш нысаны;
 • төлқұжат немесе жеке куәлік көшірмесі;
 • сандық фотосурет;
 • медициналық мамандықтар бойынша магистратура немесе резидентура бағдарламасын аяқтауды растайтын құжат;
 • кадрларды тіркеу жөніндегі жеке іс қағазы және еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар тұлғалар үшін);
 • кәсіптік түйіндеме;
 • ағылшын тілін білуді растайтын халықаралық тестерден өтудің жарамды нәтижелері (IELTS/TOEFL/Duolingo сертификаттарының көшірмелері);
 • едициналық анықтама – № 086-У нысаны немесе шетел азаматтары үшін – оның баламасы;
 • екі ұсынымхат;
 • жергілікті немесе шетелдік ғылыми жетекшелері мақұлдаған болжалда диссертациялық зерттеу негіздемесі;
 • ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер тізімі (бар болған жағдайда);
 • үміткер өз қалауы бойынша құжаттар топтамасына қосуға лайықты деп санайтын басқа да құжаттарды ұсына алады.
ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА PhD (DACTA)  Программа менеджері: Лаззат Ташанова, офис №302-1 (Достык ғимараты),
телефон: +7 727 2704440, ішкі нөмері 2356,
электрондық поштасы: bcb-graduate@kimep.kz
ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА PhD (DFIN)
МАРКЕТИНГ САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА PhD (DMKT)
МЕНЕДЖМЕНТ САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА PhD (DMGT)
ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ДОКТОРАНТУРА PhD (DAE) Программа Директоры: Д-р. Эльдар Мадумаров,
электрондық поштасы: madumarov@kimep.kz,
телефон: +7 (727) 270-42-71,  ішкі нөмері 3071
Мемлекеттік және жергілікті басқару саласындағы докторантура PhD (DPMA) Программа координаторы: Камила Мусина, офис №507 (Уалиханов ғимараты),
Телефон: +7 727 2704212, ішкі нөмері 3266, +7 (708) 839 68 04,
Электрондық поштасы: css_coordinator@kimep.kz
Білім беру саясаты мен басқару саласындағы философия докторы (DEPM) Программа Директоры: Д-р. Маганат Шегебаев, офис №225 (Достық ғимараты),
телефон: +7 727 2704367 ішкі нөмері 2137,
электрондық поштасы: magas@kimep.kz

Құжаттардың көшірмелері қабылдау комиссиясына түпнұсқаларымен бірге ұсынылуы керек. Аутентификациядан кейін құжаттардың түпнұсқалары иелеріне қайтарылады.