evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram

Төлем жүргізу мүмкіндіктері


Оқу ақысын төлеу әдістері

Сіз КИМЭП Университетінде оқудың құны туралы «Оқу ақысы» туралы біле аласыз.

Студенттің оқу ақысын КИМЭП Университетінің студенті, сондай-ақ үшінші тұлғалар (ата-аналар, туысқандар, демеушілер және басқалар) төлейді.

 • Оқу ақысы бекітілген
  Шартты жасаған кезде бүкіл оқу кезеңі үшін бір жолғы төлем жасаған жағдайда (КИМЭП Университетіне қабылдау кезінде), оқу бағасы оқу біткенге дейін өзгеріссіз қалады. Ерекшеліктер пәндерді қайтадан өту және бағдарламада қарастырылмаған қосымша пәндерге тіркелу жағдайы болып табылады. Бұл жағдайларда төлем пәнге тіркелу кезінде күшіндегі бағаға сәйкес жүзеге асырылады.
 • Тіркеуге сәйкес төлеу
  Бір семестрдегі оқу ақысының мөлшері студенттің осы семестрде оқитын кредиттерінің санына байланысты.
 • Төлем 3 траншпен
  Студент күзгі және көктемгі семестрлерде Академиялық күнтізбеге сәйкес белгілі бір күнге дейін 3 бөлікпен төлем жасауына болады.
 • Жеке төлем кестесі
  Семестр бойынша төлемдердің жеке кестесін құру мүмкіндігі қаржылық қолдау бөліміне қаржылық құжаттарды ұсына отырып, өтініш бойынша қарастырылады. Бұл нұсқа үміткерлер мен соңғы студенттер үшін қол жетімді емес. Бұл опция «Академиялық сынақ мерзімі – AP» мәртебесі бар студенттер үшін қол жетімді емес.
 • Банк кассалары арқылы төлем және банктік аударымдар
  Төлем кез-келген екінші деңгейлі банкте мүмкін. КИМЭП Университетінің банктік деректемелерін pdf-файлынан «Банк деректемелері» арқылы таба аласыз.
 • Онлайн төлем
  Интернеттегі төлем университеттерде (Homebank, Kaspi және басқаларында) оқу ақысын төлеу үшін кез-келген банктің онлайн-қосымшасы (сайты) арқылы мүмкін болады.

Отбасы банкінен “Ұлттық Қор-балаларға”

Бұл бағдарламаға сәйкес, Ұлттық қордың жылдық инвестициялық кірісінің 50 % қазақстандық балалар 18 жасқа толғанға дейін олардың мақсатты жинақ шоттарына бағытталады. Бұл қаражатты бағдарламаға қатысушылар екі мақсатта пайдалана алады: тұрмыс жағдайын жақсарту және оқу ақысын төлеу. Банк Ұлттық қордан жинақталған қаражатты пайдалану мақсатында 18 жасқа толған балаларға арнайы шот ашу жөніндегі уәкілетті операторы болып табылады.
Банк сонымен қатар мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің (БҰЖЖ) қатысушысы бола отырып, “AQYL” білім беру жинақтау салымын ұсынады. “AQYL” депозитінің мақсаты – балаларға білім алуға қаражат жинау. Оның көмегімен қазақстандық немесе шетелдік білім беру ұйымдарында оқу ақысын төлеуге болады. Толық ақпарат hcsbk.kz немесе тегін шұғыл желісі: 800 080 18 80.


Білім несиесі

«Қаржы орталығы» жеңілдік жағдайлардағы білім несиесін алу кезінде серіктес банктердің алдында студенттің атынан кепілгер болады. Толық ақпаратты fincenter.kz сайтынан немесе тегін шұғыл желісі (8 800 080 28 28) арқылы алуға болады.


Үшжақты келісімшарттар

Yшжақты келiсiмшарт демеушiлiк компания, студент жэне КИМЭП Университетінің арасында жасалады. Осы кең таралған практикаға өздерiнің қызметкерлері КИМЭП Университетiндегi бiлiмнiң барлық артықшылықтарын алуын қалайтын компаниялар жүгiнедi. Yшжақты келiсiмшарт – бұл өзінің қызметкерлер құрамының бiлiктiлiгiн арттыруға үлесiн қосқысы келетiн компаниялар үшiн салым салудьң ең жақсы тәсілі.


Ағымдағы студенттерге арналған «Жұмыс-Оқу» бағдарламасы

КИМЭП Унивеpситетi барлық студенттерге әкімшілік және оқу бөлiмдеpiнде ассистенттер ретінде жартылай жұмыс күнiне (аптасына 10-30 сaғaт) жұмыс iстеу мүмкiндiгiн беpедi. 1-шi курста оқитын бакалавриат бaғдapлaмaсының студенттеpi бұл бaғдapлaмaғa қатыса алмайды.
– кеңседегі көмекші;
– ғылыми көмекші;
– магистрант ассистенті;
– құрдас тәрбиеші.