evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
accounting

Bachelor of Information Systems

Ақпараттық жүйелер бакалавриаты (BIS) бағдарламасы студенттерді ақпараттық жүйелер саласында фундаменталды және озық білім мен дағдыларға, бағдарламалық жасақтама әзірлемелері мен ақпараттық жүйелерді басқаруға баулиды. Бағдарлама түлектері оған қоса оқу барысында бухгалтерлік есеп, қаржы, менеджмент және маркетинг салалары бойынша негізгі түсініктерін қалыптастырады.

«Ақпараттық жүйелер бакалавры» бағдарламасының түлектері оқу бітіргеннен кейін келесілерді жүзеге асыра алатын болады:

 • Тиімді ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас мақсатында ағылшын тілінің кәсіби деңгейін көрсету;
 • Бизнес үрдістер мен жобаларға байланысты басқарушылық мәселелерді шешу барысында математикалық және статистикалық талдау құралдарын, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана шеберлігін көрсету;
 • Бизнестің, басқарудың және көшбасшылықтың (менеджмент, маркетинг, операцияларды басқару және іскерлік құқық) негізгі қағидаларын таныту және қолдану, сонымен қатар басқарушылық мәселелерді шешу мақсатында теорияны практикаға енгізу;
 • Бизнес операциялармен байланысты және қаржылық есептіліктерді дайындауда, сондай-ақ қаржылық талдауға және компания ресурстарын ұтымды бөлуге қатысты деректерді жинаудың заманауи әдістерін көрсету және қолдану
 • Басқару саласындағы этика, жауапкершілік пен тұрақтылыққа байланысты қазіргі және мүмкін проблемаларын анықтау және оларды түзету;
 • Компанияның, ұйымның ақпараттық жүйесін жоспарлау және басқару, дерекқорды әзірлеу;
 • Шығу тегі әртүрлі бастапқы деректер жиынын құрылымдау және талдау дағдыларын қолдану;
 • Минималды шығындармен ірі деректер талдауы мен шешім қабылдау үшін интеллектуалды жүйелерді қолдану;
 • Жеке жүйелер, ішкі сақтау жүйелерін, деректерді және ірі деректерді өңдеуді әзірлеу;
 • Компания, ұйым қажеттіліктеріне сәйкес дайын бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және бейімдеу;
 • Есептілік пен шешім қабылдау үшін танымал анализ бен деректерді визуализациялаудың түрлі әдістерін қолдану;
 • Жергілікті және желілік масштабта ақпараттық жүйені қалыптастыратын заманауи бағдарламалаық аппараттық кешендерді қолдану.

Ақпараттық жүйелер бакалавры дәрежесін алу үшін студент 146 КИМЭП кредитін (240 ECTS) өтуі қажет. Келесі кестеде ақпараттық жүйелер бағдарламасының оқу жоспары көрсетілген.

Пән санаттары ECTS КИМЭП кредиттері
Жалпыбілімдік талаптар 56 36
Бағдарламаның негізгі талаптары 112 68
Негізгі мамандану талаптары 60 36
Қорытынды аттестация 12 6
БАРЛЫҒЫ 240 146

Бағдарламаның негізгі талаптары (112 ECTS/68 КИМЭП кредиті):

 • Міндетті пәндер (97 ECTS credits / 59 КИМЭП кредиті)
 • Таңдау бойынша пәндер (15 ECTS credits/9 КИМЭП кредиті)
Бағдарламаның негізгі талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндетті пәндер 97 59
BUS4251.1 Практика бағдарламасы I 2 1 30 КИМЭП кредиті
IFS4251.2/ IFS4201.2  

Практика бағдарламасы II

 

2

 

2

60 КИМЭП кредиті және  BUS4251.1
ENG/GEN1100 Академиялық сөйлеу 5 3 ENG 1110/ GEN1010
ENG/GEN1121 Академиялық оқу және жазу 2 5 3 ENG 1120
KAZ2103 немесе RUS2103 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 2
FIN2105 Бизнес микроэкономикасы 5 3 ENG 1120
CIT2735 Бағдарламалау негіздері 5 3 GEN/OPM 1300 немесе

GEN/OPM 2301

MGT3001 Басқару негіздері 5 3 ENG 1120
ACC2102 Қаржылық есеп I 5 3 FIN2105
FIN3121 Қаржылық менеджмент 5 3 ACC2102, FIN2105
IFS2203 Басқарушылық ақпараттық жүйелер 5 3 GEN/OPM 1300 немесе

GEN/OPM 2301

MKT3130 Маркетинг негіздері 5 3 ENG 1120
MATH1202 Қисап 5 3                     жоқ
OPM3131 Операциялық менеджмент негіздері 5 3 IFS2402
IFS2402 Ықтималдық және математикалық статистика 5 3 MATH1202
ACC2201 Басқарушылық есеп I 5 3 ACC2102
FIN3210 Корпоративтік қаржы 5 3 FIN3121, ACC 2102, FIN2105
LAW2202 Іскерлік заңнама 5 3
MGT4201 Бизнес стратегиясы және саясаты 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
OPM3011 Іскерлік деректерді талдаудың есептік әдістері GEN/IFS2402
MATH1204 Информатика үшін математика 5 3 MATH1202
Таңдау бойынша пәндер 15 9
  XXXX Электив 1 5 3
XXXX Электив 2 5 3
XXXX Электив 3 5 3
БАРЛЫҒЫ 112 68

Негізгі мамандану талаптары (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS):

 • Міндетті пәндер (27 КИМЭП кредиті / 45 ECTS) және
 • Таңдау бойынша пәндер (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)
Негізгі мамандану талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндетті пәндер 45 27
CIT3805 Ірі деректерді талдау 5 3 OPM3011, IFS4204
IFS2204 Бағдаржолдар, деректер құрылымы және бағдарламалау 5 3 жоқ
IFS4204 Шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелері 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
CIT1303 Ақпараттық жүйелер мен желілер 5 3 PHYS1201 немесе GEN/OPM1300
CIT2302 Бизнестегі дерекқорларды басқару жүйелері 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
CIT2731 Бизнес графикасы 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
CIT3802 Бизнестегі веб-технологиялар 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS4242 Кеңейтілген бағдарламалау 5 3 IFS2204
IFS4251.3 АЖ практика бағдарламасы III 5 3 IFS4251.2/ IFS4201.2
Таңдау бойынша пәндер 15 9
IFS3745 Ақпараттық қауіпсіздікті басқару 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
CIT3808 Мобильді платформалар және жүйелер 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS4302 Бизнес-талдау қолданбалары 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS2301 Деректер ғылымына кіріспе 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
CIT3801 Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу тұжырымдамалары 5 3 IFS2204
CIT3809 Мобильдік бағдарламалау 5 3 CIT1303
CIT3810 Автоматтандыруды үйрету 5 3 CIT1303
CIT3804 Инженерлік есептеу және  деректер ғылымы 5 3 IFS2301, IFS2204
OPM4302 Жобаларды басқару 5 3 OPM3131
IFS3201 Блокчейн және криптовалюта 5 3 OPM3011, FIN3121, IFS2402
IFS3202 КРЖ-ды (ERP) әзірлеу және бағдарламалау 5 3 IFS2204, CIT2302
CIT3806 Криптографиялық деректер қауіпсіздігі 5 3 IFS2204
CIT3811 БКомпьютерлік жүйелер қауіпсіздігі 5 3 IFS2204
CIT3812 С-де бағдарламалу 5 3 IFS2204
CIT3803 Python-да бағдарламалау 5 3 IFS2204
CIT3807 Java-да бағдарламалау 5 3 IFS2204
CIT3814 PHP-де бағдарламалау 5 3 IFS2204
CIT3815 SQL-мен дерекқорды әзірлеу 5 3 IFS2204
CIT3908 Киберқауіпсіздік 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS4305 Деректерді визуалдау 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
CIT3816 Мобильдік технологиялар және қолданбалар 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS4203 Ірі деректерді басқару және талдау 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS3738 Сандық бизнес 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS4208 АЖ Бизнес-моделі 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
IFS3730 Бизнесті талдау 5 3 GEN2402, GEN/OPM 1300 немесе GEN/ OPM 2301
BUS4800 Заманауи бизнес мәселелерін зерттеу 5 3 GEN/OPM 1300 немесе GEN/OPM 2301
BUS3334 Бизнестегі әдеп, жауапкершілік және тұрақты даму 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
MGT3219 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 5 3 MGT3001
OPM3215 Бизнесте мезгілдік қатарды болжау 5 3 OPM3011
FIN2106 Бизнес Макроэкономикасы 5 3 FIN2105
IFS4306 Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау жүйесі 5 3 CIT2302
БАРЛЫҒЫ   60 36

Қорытынды аттестация (6 КИМЭП кредиті/12 ECTS):

Қорытында аттестация пәндері ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
BUS4271 Дипломдық жұмыс I 6 3 102 кредит және GEN2402
IFS4272 Дипломдық жұмыс II 6 3 128 кредит және BUS4271
БАРЛЫҒЫ 12 6

Ақпараттық жүйелер  бағдарламасының студенттері ұсынылған келесі мамандықтардың біреуін таңдай алады:

 • Ірі деректерді талдау
 • Басқарушылық ақпараттық жүйелер

Ірі деректерді талдау (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Course Code  Course Title

Негізгі мамандық бойынша міндетті барлық 9 пән

ECTS

45

KIMEP c

27

Келесі тізімнен кезкелген бір пән    
IFS2301 Деректер ғылымына кіріспе 5 3
OPM3215 Бизнестің мезгілдік қатар болжамы 5 3
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары 5 3
IFS4305 Деректерді визуализациялау 5 3
IFS3730 Іскерлік талдау 5 3
CIT3810 Автоматтандыруды үйрету 5 3
CIT3815 SQL көмегімен дерекқор әзірлеу 5 3
ВСЕГО Инженерлік есептеулер және деректер ғылымы 5 3
БАРЛЫҒЫ 60 36

Басқарушылық ақпараттық жүйелер (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Course Code  Course Title

Негізгі мамандық бойынша міндетті барлық 9 пән

ECTS

45

KIMEP its

27

Келесі тізімнен кезкелген бір пән    
IFS4206 Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау жүйесі 5 3
IFS3202 КРЖ әзірлеу және бағдарламалау(ERP) 5 3
IFS4305 Деректерді визуализациялау 5 3
OPM4302 Жобаны басқару 5 3
CIT3808 Мобильді платформалар мен жүйелер 5 3
IFS3745 Ақпараттық қауіпсіздікті басқару 5 3
IFS3738 Сандық бизнес 5 3
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары 5 3
IFS3201 Блокчейн және криптовалюта 5 3
БАРЛЫҒЫ 60 36

БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚОСЫМША МАМАНДАНУ

Студенттерге бірнеше қосымша мамандану бойынша таңдау беріледі, бірақ қосымша маманданусыз да оқуды бітіруге болады. Қосымша маманданусыз білім алу элективті пәндерді таңдауда көбірек мүмкіндіктер береді, себебі қосымша мамандық студентті бекітілген тізімдегі пәндерді өтуге міндеттейді.

Қосымша мамандық алу үшін бизнес факультетінің барлық студенттері 9 КИМЭП кредитін немесе 15 ECTS кредитін құрайтын пәндерден өту қажет. Бір пән негізгі және қосымша мамандық бойынша қатар есептелмейді.

Төмендегі кестеде ББФ студенттеріне қосымша мамандық бойынша қойылатын талаптар көрсетілген.

Қосымша мамандықтар Коды Пән атауы КИМЭП Кредиттері ECTS Пререквизиттер
 

 

Бухгалтерлік есеп (кез-келген 3 пән)

ACC3101 Қаржылық есеп II 3 5 ACC2102
ACC3201 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) I 3 5 ACC3101
ACC3202 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) II 3 5 ACC3201
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер 3 5  

ACC3101

 

ACC3110

Басқарушылық есеп II 3 5  

ACC2201

 

 

Қаржы

FIN3210 Корпоративтік қаржы 3 5 FIN3121,

ACC2102, FIN2105

FIN3220 Инвестициялар 3 5 FIN3121
FIN3101
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару 3 5 FIN3121
FIN3101
 

 

 

Ақпараттық жүйелер

(кез-келген 3 пән)

 

IFS3202

Бизнестегі деректер қорын басқару жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

CIT1303 Ақпараттық жүйелер және желілер  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

IFS3745 Ақпараттық қауіпсіздікті басқару  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

   

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

 

Компьютерлік қолданбалар

 

CIT2731

Бизнес графикасы  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

CIT3734

Бизнестегі желілік технологиялар  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

Менеджмент (кез-келген 3 пән)

 

MGT3206

Көшбасшылық және уәждеме 3 5  

MGT3001

MGT3208 Жаңартпаларды басқару 3 5  

MGT3001

MGT3210 Халықаралық бизнес 3 5 MGT3001
MGT3212 Ұйымдық мінез-құлық 3 5  

MGT3001

 

 

Көшбасшылық

LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары және озық тәжірибелері 3 5  

MGT3001

LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларды қолдану 3 5  

MGT3001

LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық 3 5 LDP 3201

LDP4201

 

 

Адам ресурстарын басқару

MGT3204 Адам ресурстарын басқару 3 5  

MGT3001

MGT4208 Даярлау және даму 3 5 MGT3204
 

MGT4210

Сыйақылық және өнімділік менеджменті  

3

 

5

 

MGT3204

 

 

Кәсіпкерлік

MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері 3 5  

MGT3001

MGT3218 Бизнес моделінің жаңартпалары 3 5 MGT3211
 

MGT3217

Компанияны құру және дамыту  

3

 

5

 

MGT3211

 

Маркетинг

(MKT 3150  және

кез-келген 2 пән)

MKT3150 Стратегиялық маркетинг 3 5 MKT3130
MKT3201 Тұтынушы мінез-құлығы 3 5 MKT3150
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар 3 5  

MKT3130

MKT3214 Бренд-менеджмент 3 5 MKT3150
MKT4203 Маркетингтік зерттеу 3 5 MKT3150
Туризм және қонақжайлық бизнесі (MKT3221 және кез-келген 2 пән) MKT3221 Туризм қағидалары мен практикасы 3 5 Жоқ
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 3 5 Жоқ
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі 3 5 MKT3130
  MKT3223 Тауашалық туризм 3 5 Жоқ
MGT3216 Демалыс пен ойын-сауықты басқару 3 5 Жоқ
Ірі деректерді талдау және басқару (IFS4203 және кез-келген 2 пән) IFS3202 Деректер қорын басқару жүйесі 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4203 Басқарушылық ірі деректер талдауы 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары 3 5 GEN/OPM1300 немесе

GEN/OPM2301; MKT 3130

CIT3908 Киберқауіпсіздік 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
CIT3816 Мобильді технологиялар және қолданбалар 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
Логистика және жеткізу тізбегін басқару (OPM 3205 және кез-келген 2 пән) OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару 3 5 OPM3131
OPM4201 Сатып алу және материалдық ағымдарды басқару 3 5 OPM3205
OPM4501 Тасымалдау мен үлестіруді басқару 3 5 OPM3131

МАҚТАУ ҚАҒАЗДАРЫ

 Бакалавриаттың мамандандырылған бағдарламалары бойынша мақтау қағаздарын алу үшін студент келесілерді жүзеге асыру қажет:

 1. Бэнг атындағы бизнес факультетінің бакалавриат бағдарламаларымен ұсынылатын сәйкес салада үш пәннен өту;
 2. Тиісті мақтау қағазын алу үшін барлық міндетті пәндер бойынша жалпы ОҮБ (4.00-ден кем емес) талаптарын орындау
 3. Барлық пререквизиттерден өту (пререквизиттерден босату, қатар тіркелу, ББФ пәндеріне балама ретінде ӘҒФ пәндерінен өтуге рұқсат берілмейді).

«АУДИТ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC4203 Аудит
ACC4209 Алаяқтықты тексеру
ACC4216 Кәсіби аудит

«САЛЫҚ САЛУ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC3205 Салық салу қағидалары
ACC3210 Қазақстандағы салық салу
ACC4240 Көпұлтты кәсіпорындарға салық салу

«КОРПОРАТИВТІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN4224 Халықаралық қаржылық менеджмент
FIN4212 Бірігу және жұту
FIN4221 Инвестициялық банк ісі

«ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАР ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ» (9          КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару
FIN4224 Қаржылық деривативтер
FIN4232 Қаржылық тәуекелдерді басқару және шешім қабылдау

«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР ЖӘНЕ БРЕНДИНГ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар
MKT3201 Тұтынушы мінез-құлығы
MKT3214 Бренд-менеджмент

«ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ БИЗНЕСІ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3221 Туризм практикасы мен қағидалары
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі/ MKT3223 Тауашалық туризм

/MGT3216 Демалыс және ойын-сауықты басқару

«КӘСІПКЕРЛІК» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері
MGT321 8 Бизнес моделінің жаңартпалары
MGT321 7 Компанияны құру және дамыту

«ІРІ ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚАРУ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер (кезкелген 3 пән):
IFS3202 Дерекқорларды басқару жүйелері
CIT3805 Ірі деректерді талдау
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары
CIT3908 Киберқауіпсіздік
CIT3816 Мобильді технологиялар мен қолданбалар

«ЛОГИСТИКА» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару
OPM4201 Сатып алу мен материалдық ағымдарды басқару
OPM4501 Тасымалдау және үлестіруді басқару

«КӨШБАСШЫЛЫҚ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Көшбасшылықты дамыту бағдарламасыны мақсаты – студенттердің қазақстандық бизнес пен үкіметте маңызды лауазымдарға ие болуы үшін қажетті дағдыларды дамыту. Бағдарлама оқытушының жетекшілігімен практикадан өтумен аяқталатын көшбасшылық дағдыларын іс жүзінде қолдануға басты назар аударылады. Төменде көрсетілген барлық бағдарлама талаптарын орындаған студенттер Көшбасшылық бойынша сертификатқа ие болады.

 Міндетті пәндер
LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары мен озық тәжірибелері
LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларын іс-тәжірибеде практикалық қолдану
LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық

OPERATIONS MANAGEMENT and INFORMATION SYSTEMS AREA

PHYS1201 Physics (3 Credits; 5 ECTS)

No Prerequisite

This course provides students with the opportunity to develop their knowledge, understanding and skills relevant
to the study of motion. Students examine energy in its different forms, and how we describe and measure
electricity and magnetism and their interrelated effects.

GEN 1201 Mathematics for Business and Economics (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: None

The course develops the basic concepts of mathematical analysis used in economics and business with emphasis on
differentiation and integration of single real-variable functions and matrix algebra. The approach to these
concepts is intuitive and visual. The formal proofs are given only when they help in understanding concepts.
Applications to economics, business and social science as well as computational realizations are studied.

GEN2402 Business Statistical Analysis (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN 1201 Mathematics for Business and Economics/MATH1202 Calculus

The course provides basic knowledge of probability, axioms of probability, expectation, joint and conditional
probability distributions, Bayesian concepts of statistical inference, exploratory data analysis and data
transformations, confidence limits, continuous probability distributions, sampling distributions, sampling
surveys, hypotheses testing, regression analysis, analysis of variance and correlation analysis.

MATH1202 Mathematics for Computer Science 1 (Calculus I)

Prerequisites: none

The course introduces the basic mathematical tools and methods needed for computer science. It teaches how to
develop the elementary mathematical skills needed to define, analyze and reason with the sorts of abstract
concepts used in programming and computer science.

MATH1204 Mathematics for Computer Science 2 (Calculus III)

Prerequisites: Mathematics for Computer Science 1

The course introduces the advanced mathematical tools and methods needed for computer science. It teaches the
principles of discrete and linear algebra applied in programming and computer science.

IFS2402 Probability and Mathematical Statistics

Prerequisites: Mathematics for Computer Science 1

The courses introduces probability theory and mathematical statistics. It teaches the concept and elementary
properties of probability space, and random variables and their probability distributions. The concept of
sampling, estimation, and hypotheses testing is also explained.

OPM3011 Decision Techniques and Tools (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisite: GEN1201 Mathematics for Business and Economics/MATH1202 Mathematics for Computer
Science 1 and FIN3121 Principles of Finance

The course provides the essential concepts of business mathematical methods and knowledge about computer tools
used for decision making and problem solving. It will deal with such topics as LP Solutions, Breakeven Analysis,
Sensitivity Analysis, Decision Trees, CPM/PERT, Time Series Analysis, Quantitative Forecasting Techniques,
Decision Support Systems & Spreadsheets. The course will have a lab section added to focus on application of
computer tools.

OPM3131 Introduction to Operations Management (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisite: GEN2402 Business statistical Analysis or IFS2402 Probability and Mathematical Statistics

This course is an overview of the fundamentals of operations management (OM) used in service and manufacturing
organizations. OM uses analytical thinking to deal with real world problems. Students will be introduced to the
application of effective operations management techniques: productivity management, product and process design,
job design, the planning and management of materials flows, manpower and capacity planning and scheduling,
project management, and quality management.

OPM3215 Business Time Series Forecasting (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisite: GEN2402 Business statistical Analysis

The course is devoted to advanced students who would like to refine their knowledge in applied statistics. The
course consists of forecasting models and techniques, such as exponential smoothing models, ARIMA models, neural
network techniques, rule-based forecasting, business forecasting. Commercial software such as SPSS and Neural
Networks Package will be used for practical applications. Examples of time series forecasting related to
marketing, operations, and finance are provided.

GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business Computer Applications

Prerequisites: None

The purpose of the course is to introduce the background of computer and information technology principles to
beginners and pre-intermediate level students. The course involves uses of modern software, such as Microsoft
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet and E-mail programs, which are necessary for studying at KIMEP. This
course is a broad overview of the main topics in business computer applications. Students gain an understanding
of computer architecture, networks, telecommunications; they learn how to apply information and knowledge
systems, operations and decision support systems, spreadsheets, databases to a wide range of tasks and decision
making process. The course emphasizes how organizations benefit from and use computer-based technology. The
purpose of the course is to foster business thinking through available technical means.

CIT1303 Information Systems and Networking

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business
Computer Applications

This course focuses on the information systems and networking principles and best practices. In this course
students will learn the foundation concepts of computer hardware, software, operating systems, peripherals, etc.
along with how to get the most value and impact from computer technology. The course includes creating and
working with a computer network and network equipment.

IFS2203 Management Information Systems (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisite: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business Computer
Applications

This course provides a broad overview of the information systems including their resources and components. In
addition the course discusses key managerial issues relating to implementation and application of information
systems in an enterprise, understanding the impact of information systems/ information technology on business
functions; outlining strategies for corporate growth based on the effective use and management of information
systems; analyzing business problems and developing the design for relevant information systems solutions;
understanding how information systems can be used to transform business processes and provide more effective
management control and decision systems.

IFS2204 Algorithms, Data structures, and Programming (3 credits; 5 ECTS)

Prerequisite: PHYS1201 Physics, MATH1202 Calculus

This course is designed for teaching students three main fundamental terms in software engineering – data
structures, algorithms, and programming. Students will learn types of data such as arrays, stacks, queues,
linked lists, binary search trees, heaps, and graphs, the syntax of data declaration and manipulation in
object-oriented programming language environment. Students will learn types of algorithms – linear, non-linear,
the possible algorithm presentation ways, algorithms that make use of such structures as for sorting, searching,
memory management. Students will also learn at least 2 programming languages at the examples of deciding
different computational, business problems.

CIT2731 Digital Graphics in Business (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business
Computer Applications

This course involves studies of computer graphics software; basis of computer graphics: vector, bitmap (raster),
2-, 3- dimensional software packages, graphics coding, etc. The course is emphasized on the use of computer
graphics in business (design of business cards, logo, booklets, leaflets, animated banners, billboards, etc.)
with Corel Draw 12, Corel Draw X5 as software package “3 in 1” combining vector and bitmap graphics facilities
(drawing with Corel Draw, image modifying with Corel Photo Paint, animating with Corel R.A.V.E.)

CIT2302 Database Management Systems in Business (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisite: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business
Computer Applications

This course covers fundamentals of databases & database management systems. The course introduces types and
models of data base logical organization, relational structure of database systems based on entity relationship
diagrams. The course contains basic principles of the relational database management systems with key fields and
relationship models, with database testing mechanisms via Normal forms. The course contains principles of
securing data while monitoring, editing, transferring. The course is compiled in the sequential manner from
declaring, structuring, arranging data to managing data with data base management system -DBMS objects such as
queries, forms, reports, pages. The course contains basis of programming with built-in DBMS languages like SQL,
built-in macro-commands

CIT3734 Web Technologies in Business (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business
Computer Applications

This course provides knowledge about Web Design principles. In this course students will learn the fundamentals
of web site design. Topics include publishing Web sites, updating web sites, Internet technologies. Topics
include an overview of the www, e-mail, browsers, basic web page elements and organization of virtual
communities. In the course software for web site development such as MS FrontPage and Dream Weaver are taken as
tools.

CIT3745 Information Security Management (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business Computer
Applications

The purpose of this course is to show some of the critical security challenges in today’s computing world and to
discuss mechanisms for defending against those attacks by using classical and modern approaches of cryptography
and other defence mechanisms. Course contains topics which deal with theoretical and fundamental aspects of
cryptography, discuss various applications of cryptographic protocols and techniques in designing computing and
network security solutions. The course will be useful for students interested in cryptography and security
related areas.

CIT3801 Software Engineering Concepts (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: IFS2204 Algorithms. Data structures and Programming, CIT2735 Introduction to Programming

Software engineering is the application of a systematic disciplined quantifiable approach to the development,
operation and maintenance of software; the application of engineering to software. In the course there will be
given basic activities which are common to all software engineering process models: software specification –
functional requirements obtained from the user; software design and implementation – production of the software
system as a product; software validation – activity that assures that customer specifications are met; software
evolution – system modification to meet continuing customer needs.

CIT3802 Advanced Programming (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

This course introduces computer programming using JAVA Script and the basics of JAVA programming languages with
the principles of object-oriented programming. The emphasis is on event-driven programming methods, including
creating and managing objects, classes, and using object-oriented tools, such as a class debugger. Upon
completion, students should be able to develop, code, test, and debug JAVA Script and JAVA language programs.

CIT3803 Python Programming (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

In this course students will learn programming in Python which is a popular programming language. It was
created by Guido van Rossum, and released in 1991. It is used for: web development (server-side),software
development, mathematics, system scripting. Students will learn how to utilize Python program to create web
applications; to create workflows; to connect to database systems, to read and modify files; to handle big data
and perform complex mathematics; to rapid prototype; to do production-ready software development.

CIT3804 Engineering Computation and Data Science(3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: IFS4301 Introduction to Data Science

This course trains students to use and manage scientific data, whether it is in analyzing complex physical
systems or in using statistics and machine learning, along with data visualization to extract useful information
from the massive amount of data that can be also collected from sensors today. The course is committed to the
development of new knowledge aimed at development and propagation of the use of numerical and computational
tools to further research across multiple disciplines.

CIT3805 Big Data Analytics (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: IFS4301 Introduction to Data Science

This course covers Big Data Fundamentals, including the characteristics of Big Data, the sources Big Data (such
as social media, sensor data, and geospatial data), as well as the challenges imposed around information
management, data analytics, privacy and security, as well as platforms and architectures. Data warehouses will
also be presented as a solution to handling big data and business intelligence applications. This course is for
understanding why the Big Data Era has come to be. This course provide students with the terminology and the
core concepts behind big data problems, applications, and systems. It will help students to start thinking about
how Big Data might be useful in their business or career.

CIT3806 Cryptographic Data Security (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: MATH1202 Calculus and GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301
Business Computer Applications

The purpose of this course is to show some of the critical security challenges in today’s computing world and to
discuss mechanisms for defending against those attacks by using classical and modern approaches of cryptography
and other defense mechanisms. Course contains topics which deal with theoretical and fundamental aspects of
cryptography, discuss various applications of cryptographic protocols and techniques in designing computing and
network security solutions. The course will be useful for students interested in cryptography and security
related areas.

CIT2735 Introduction to Programming  (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: IFS2204 Algorithms, Data structures and Programming

This course introduces computer programming using JAVA Script and basis of JAVA programming languages with
object-oriented programming principles. Emphasis is placed on event- driven programming methods, including
creating and manipulating objects, classes, and using object-oriented tools such as the class debugger. Upon
completion students should be able to design, code, test, and debug JAVA Script and JAVA language programs

CIT3812 Programming in C (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course teaches C language of programming, developed for creating system applications that directly interact
with the hardware devices such as drivers, kernels, etc. C programming is considered as the base for other
programming languages, that is why it is known as a mother language.

CIT3807 Programming in Java (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course teaches Java, a popular general-purpose programming language and computing platform. It is fast,
reliable, and secure. According to Oracle, the company that owns Java, Java runs on 3 billion devices worldwide.
Considering the number of Java developers, devices running Java, and companies adapting it, it’s safe to say
that Java will be around for many years to come.

CIT3814 Programming in PHP (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course teaches PHP, a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web
development. The language has the ability to communicate back and forth with a server and create a dynamic web
page for the user.

CIT3815 Programming in SQL (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course will teach SQL, a domain-specific language used in programming. The language is designed for managing
data held in a relational database management system, or for stream processing in a relational data stream
management system.

CIT3811 Security in Computer Networks (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT1303 Information Systems and Networking

The courses teaches the fundamental of network security, which consists of the policies and practices adopted to
prevent and monitor unauthorized access, misuse, modification, or denial of a computer network and
network-accessible resources.

CIT3809 Mobile Programming (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

This course teaches how to develop mobile applications for mobile devices, such as personal or enterprise
digital assistants or mobile phones. These applications can be pre-installed on phones during manufacturing
stage, or delivered as web applications using server-side or client-side processing to provide an
“application-like” experience within a Web browser.

CIT3810 Machine Learning (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course teaches the fundamental of Machine learning, a method of data analysis that automates analytical
model building. It is based on the idea that systems can learn from data, identify patterns and make decisions
with minimal human intervention.

CIT3808 Mobile Platforms and Systems (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course teaches the hardware and software environment for laptops, tablets, smartphones and other portable
devices. The students will learn different platforms like Windows and Mac dominated the laptop world, and Apple
and Android that rule the smartphone/tablet devices.

CIT3802 Web programming (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2735 Introduction to Programming

The course teaches programing for develop website development. Web development can range from developing a
simple single static page of plain text to complex web-based internet applications, electronic businesses, and
social networks.

IFS 4204 Decision Support Systems (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business Computer
Applications

A decision support system (DSS) – is a computer system that encompasses mathematical models, informational
databases and a user interface to help managers make better decisions. This course is intended to develop an
appreciation of the nature of managerial business decision making as well as a working knowledge of Decision
Support Systems (DSS) for facilitating the process of semi-structured decision making. The course will help
students to gain proficiency in general solutions of operational business problems, using Decision Support
Systems released in spreadsheets at the examples of MS Excel, Google sheet (free cloud), released in free cloud
applications – such as Microsoft Power BI, and special commercial DSS software including IBM SPSS.

IFS4301 Introduction to Data Science (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business Computer
Applications

This course covers the necessary tools and concepts used in the data science industry, including machine
learning, statistical inference, scaled data, and more. Students will learn the basics of retrieving data from a
variety of sources, including web APIs and page cleaning. Students will learn the basic syntax of data mining
languages such as R, Python, command line and spreadsheets for research and data manipulation. The course
contains topics on using methods for data analysis.

IFS4302 Project Management (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: OPM3131 Introduction to Operations Management

This course offers a comprehensive overview of project management and covers topics such as methodology, tool
sets, and project lifecycle including analysis, planning, design, and evaluation. It provides a good foundation
for beginners who want to learn about the various phases of the system development lifecycle, as well as
different types of documentation.

IFS4304 Business Intelligence Applications (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information & Communication Technologies or GEN/OPM2301 Business Computer
Applications and FIN3121 Principles of finance and MKT3130 Principles of Marketing

This course provides students a comprehensive introduction to the concepts, techniques and applications of
business intelligence (BI). The course will overview of business intelligence, introduce basic business
intelligence terminology, overview of data driven decision making, introduce real-world business intelligence
examples and train skill in using business intelligence software.

IFS4305 Data Visualization (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: GEN/OPM 1300 Information and Communication Technologies or GEN/OPM 2301 Business Computer
Applications

The course is addressed to students with knowledge on basic data analysis techniques. Students will get started
with building interactive MS Power BI dashboards based on the user needs and required metrics. By the end of the
classes students will become efficient in telling an interactive story using data and providing recommendations
based on it.

IFS4306 ERP systems (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: CIT2302 Database Management Systems in Business

ERP Systems are used by large and midsize companies in order to support their daily business transactions,
covering areas such as Sales & Distribution, Procurement, Inventory Management, Production Planning, Finance
and Controlling. Enterprise software designed to integrate every aspect of a company’s operation. The goal of
this course is to familiarize students with business processes and enable them to record transactions in an ERP
System

IFS4275 Thesis (2 Credits; 4 ECTS)

Prerequisites: completion of the General Education and Program courses

A thesis is a research work on a topic that is in the area of Information Systems and Technology. Students will
be supervised by faculty members in the process. Further details on thesis requirements are provided under the
KIMEP University regulations on this matter.

IFS4277 State Examination (1 Credit; 3 ECTS)

Prerequisites: completion of the General Education and Program courses

Students are required to take the state examination in the major area. Further details on this requirement are
provided under the KIMEP University regulations on this matter.

IFS4280/ IFS4290State Specialized Examinations (2 credits; 4 ECTS)

Prerequisites: completion of the General Education and Program courses

Students can take state specialized examinations under certain conditions. Further details on this requirement
are provided under the KIMEP University regulations on this matter.

IFS4251.2 Internship Program in IS II (2 Credits; 2 ECTS)

Prerequisites: BUS4251.1 Internship Program I and 70 credits completed

Familiarization with the organizational structure of the internship host-organization, with the area of its
activities; learning mode of operation of the organization; learning the organizational documents of the
organization; acquiring the skills of collecting and processing of primary information in the field of
management; carrying out a comparative analysis of the organization; identifying gaps and suggesting the ways to
improve the development of the organization.

IFS4201.2 Cases in IS (substitute) (2 Credits; 2 ECTS)

Prerequisites: BUS4251.1 Internship Program I and 70 credits completed

This course provides students the opportunity to apply their knowledge and skills to address a series of real IT
issues that have arisen in organizations. The variety of cases, in terms of issues addressed and different
organizational settings, provides the opportunity to accelerate learning in a manner not possible in real-life.
Students can expect to develop and apply not only their critical, analytical and decision-making skills but also
those of written and oral communication.

IFS4251.3 Internship Program in IS III (3 Credits; 5 ECTS)

Prerequisites: IFS4251.2 Internship Program in IS II or IFS4201.2 Cases in IS (substitute)

The consolidation and intensification of theoretical knowledge and skills acquired by students through the
process of theoretical learning; the formation of professional competence; the familiarization
with real industrial, technological, and organizational processes going on at the place of internship; the
mastering of the profession’s basics in the operational sphere: the familiarization with and acquirement of the
methodology and technology of professional problem-solving; the collection of the necessary for the preparation
and compilation of the internship report materials. Bases of internship are organizations related to careers in
Information Technologies in Business.

Scholarship opportunities

There are 20 scholarships available for the whole period of education at the Bachelor of Information Systems in
Business program for those who will start their studying process in Fall 2018.

Contact the Office of Financial
Aid
, if you would like to apply for scholarship.


Tuition & Fees

Career Prospects
The Bachelor of Information Systems program has been specifically designed to prepare graduates to meet the
diverse needs of contemporary Kazakhstan and global employment markets. Upon completion of the program,
graduates will be able to compete with other highly qualified candidates in these markets. Furthermore, they
will be able to demonstrate firm specialized theoretical knowledge in the field of Information Systems.
Bachelor of Information Systems  program provides students an opportunity to develop many important and valuable
technical skills, advanced analytical skills, and broad business and information systems expertise to build a
stellar career.

Job options related to BISB degree include:
– Application analyst
– Data analyst
– Data scientist
– Business analyst
– Web content manager
– Information systems manager
– IT consultant
– Systems analyst
– Information Systems developer

Typical employers for information systems specialists:
– Financial organizations
– IT companies
– Management consultancy firms
– Software companies
– Universities
– Hospitals
– Local authorities
– Central government
– Online retailers
– Enterprises
– Logistical structures

Nejat-Capar-

Nejat Çapar, Ph.D.

(English) Dean
Associate Professor of Management

Толығырақ:

Educational Background and Bio:

Nejat Çapar received his Ph.D. in Strategic Management from the Florida State University and MBA from Temple University. He has previously taught at the Florida State University, American University of Sharjah, and Bilkent University among others and has been a guest lecturer at various universities. His work has been published in the Journal of International Business Studies, Academy of Management Proceedings, and Journal of Business Ethics among others. He served as an Editorial Board Member for the Journal of International Management during 2010-2018, and as an ad-hoc reviewer for various other academic journals. He has been active in reviewing and presenting papers at the Academy of Management and Academy of International Business Conferences. His research interests include international diversification and performance relationships, the interrelationships between diversification, firm resources and performance, as well as cross-cultural differences in management.


yuliya frolova (1)

(English) Yuliya Frolova, DBA

Associate Dean for Undergraduate Programs
Associate Professor, Management area

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Liza Rybina (2)

Лиза Рыбина

Associate Professor for Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Mira-Nurmakhanova

Мира Нурмаханова

Chair of Accounting and Finance departments
Professor of Finance

Толығырақ:

Ассистант-профессор

Образование:

Доктор экономических наук (Ph.D.), Государственный университет Айовы, 2008 г.

Магистр экономических наук (MA), КИМЭП, 1999 г.

Доктор математических наук (Ph.D.), Казахский государственный университет, 1994 г.

Краткая биография:

Получила степень Ph.D. на кафедре экономики в Государственном университете Айовы. Кроме того, прошла несколько статистических предметов для получения дополнительной специальности в области статистики. Мое первое образование было связано с математикой, в 1997 г. я решила продолжить свое обучение и поступила на магистерскую программу КИМЭП в области экономики. Я получила стипендию от Программы по оказанию поддержки сфере высшего образования за отличную учебу в КИМЭП и окончила КИМЭП с отличием.

Одним из мотивирующим фактором продолжения послевузовского обучения после работы преподавателем математики в университете стало желание преподавать экономику. Мне посчастливилось преподавать в США во время работы над своей диссертации. За время пребывания в Айове я три года проработала в качестве ассистента преподавателей таких предметов, как макроэкономика, микроэкономика и промышленные предприятия. Кроме того, самостоятельно преподавала принципы макроэкономики на уровне бакалавриата. Основные интересующие области для преподавания: принципы экономики, денежные средства и банковское дело, финансовая экономика, экономика окружающей среды. Привлекает как преподавание прикладных, так и более теоретических курсов.

Преподаваемые в КИМЭП предметы:

Макроэкономика предприятия, корпоративные финансы, принципы финансов.

Научо-исследовательские интересы:

Байесов подход в эконометрике, экономика окружающей среды, финансовая экономика

Избранные публикации:

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. July 2011. “Kazakhstan – The Real Currency and Growth Challenge for Commodity Producing Countries”, Journal of Business and Policy Research, World Business Institute, Berwick (Cabell journal)

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. ”Managing the Natural Resource Curse of Central Asia”, Energy Economics, submitted for publication, under review.

Nurmakhanova M.Timing of fertilizer application,Proceeds of meeting, July 2008, Orlando, USA.

Nurmakhanova M. Crop choice model, Proceeds of meeting, July 2006, Los Angeles, USA.

Nurmakhanova M., Takabaev M.About Mathematical Modelling of Streams with Glacial Origin, in: Geographical Basis of the Sustainable Development of Kazakhstan. Almaty. 1998. pp. 561-565.

Nurmakhanova M. Optimization Methods – Principles for Curriculum Construction, in: Computerization of Pedagogic Education. Almaty. 1995. pp.68-70.

Nurmakhanova M., Takabaev M. Mathematical Modelling of Streams with Rainfall Origin, in: Direct and Reverse Problems for Differential Equations. Almaty. 1996. pp. 73-77.

Nurmakhanova M., Takabaev M., Tnishtikbayeva G.M. Non-stationary nonlinear processes in open streams, News of the Kazakh State University, Vol. 5. 1998. pp. 92-98.

Takabaev M., Nurmakhanova M. Numerical Modelling of Streams with Glacial Origin, News of the Kazakh State University, Vol. 4. 1996. pp. 178-193.

Inerbaev N., Nurmakhanova M., Takabaev M.Numerical Solution of Streams Movement, News of the Kazakh Academy of Science, Vol. 5. 1995. pp. 123-130.

Conference Presentations

1. Scientific seminar at Dublin Institute of Technology, November 2012, Dublin, Ireland. “The impact of bank market power on bank credit risk-taking and stability in Kazakhstan”

2. 9th Annual KIMEP International Research Conference, April 2012, Almaty. “The curse of Natural Resources: Is it a matter of degree or a Yes it exists/No it doesn’t exist question”.

3. Business and Social Science Research Conference, January 2010, Dubai. “Kazakhstan- the real currency and growth challenge for commodity producing countries”.

4. 4th workshop of Centre for Advanced Studies in Economics and Econometrics, June 2010, Faro, Portugal. “Effect of Oil Prices on Macroeconomic Performance of the Country”.

5. 6th Annual KIMEP International Research Conference, April 2010, Almaty. “Sustainable microfinancing practicies for Kazakhstan”.

Публикации (docx)

Контактная информация:

Тел.: 270-44-40, внут. 2348

Офис: 216a/Здание Достык

E-mail: miranur@kimep.kz


Alma Alpeissova (6)

(English) Alma Alpeissova, DBA, MA

(English) Chair of Management and Marketing departments
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Alimshan-Faizulayev

Alimshan Faizulayev, Ph.D.

Director Research, Associate Professor of Finance

Толығырақ:

Name: Dr. Alimshan Faizulayev

Position: Research Director / Assistant Professor, Bang College of Business.

Educational Background: Ph.D. in Finance, Eastern Mediterranean University, N. Cyprus.

Experience:

08.2019- Present => Assistant Professor/ Research Director BCB, Kimep University, Kazakhstan.

04.2021-Present  => Research Director (co-owner), London Center for Development, London , UK.

10.2021-Present => Member (non-voting) of the AIXQI Index Committee of Astana International Exchange (AIX).

01.2017-01.2021 => Investment Advisor/ Coordinator in CIS regions, Dovec Group of Companies, Cyprus.

01.2011-09.2017 => Project Manager, Dogus Yol Tourism (education and tourism), Turkey.

09.2015-01.2019 => Senior Lecturer, Eastern Mediterranean University, Cyprus.

01.2015-07.2015 => Guest Lecturer, American Hotel & Lodging Educational Institute, USA.

 

Research Interest:

-Conentional Banking, Islamic Banking,

-Energy economics

 

Research Articles:

Damira, A., Narimanovna, J. G., Lyazzat, Y., Rustamov, B., Faizulayev, A., & Bekun, F. V. (2022). Competition Determinants of Eurasian Economic Union Oil and Gas Companies . International Journal of Energy Economics and Policy12(2), 336–341. https://doi.org/10.32479/ijeep.12906 (Scopus, ABDC)

 

Isah Wada, Alimshan Faizulayev, Festus Victor Bekun (2021). “Exploring the role of conventional energy consumption on environmental quality in Brazil: Evidence from cointegration and conditional causality”,Gondwana Research, https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.06.009. ((SCI / SCOPUS Q2 IF:6.05)

 

Faizulayev, A. Wada, I. Kyzdarbekova, A. Parmankulova, I (2021). “What drives the banking competition in Islamic Finance Oriented Countries? Islamic vs Conventional banks.” Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0173 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Solomon,  P. N. Festus, V. B. Faizulayev, A. (2021) “Energy Consumption, Natural Resources, Urbanization, and Ecological Footprint in South Africa: The Moderating Role of Human Capital.”  International Journal of Energy Economics and Policy. https://doi.org/10.32479/ijeep.11099  (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Faizulayev, A, Bakitjanovna, KR, Wada, I. (2020) Revisiting the dynamic impact of external debt on economic growth in Nigeria: Cointegration and conditional causality analysis. J Public Affairs;e2538.  https://doi.org/10.1002/pa.2538 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Wada, I, Faizulayev, A, Khademolomoom, AH, Alzubi, A. (2020) Energy use, real output‐growth, FDI, energy‐intensity and CO2 emission; the case of Kazakhstan. J Public Affairs;e2300. https://doi.org/10.1002/pa.2300 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

Faizulayev A., Wada I. (2019) Spillover Effect of Interest Rate Volatility on Banking Sector Development in Nigeria: Dynamic ARDL Bound Test Approach. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_8(Scopus)

 

Faizulayev A., Wada I. (2019) What Drives the Banking Performance? Case of Eurasian Economic Union Countries. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_3(Scopus)

 

Hamed W., Faizulayev A. (2019) Does the Financial Performance of Banks Change During the Global Financial Crisis? The Case of Palestine. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_12(Scopus)

 

Faizulayev A., Bektas E. (2018) Profitability Determinants of Islamic and Conventional Banks During the Global Financial Crises: The Case of Emerging Markets. In: Ozatac N., Gökmenoglu K. (eds) Emerging Trends in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01784-2_17

 

Alimshan Faizulayev, Eralp Bektas & Abdul Ghafar Ismail 2018. “Profitability and persistency in the service industry: the case of QISMUT+3”, Service Industries Journal, https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1461210. (SSCI/ SCOPUS Q1 IF-6.539)

 


IMG_6805

Dana Abeuova, Ph.D.

(English) Director of the Center of Entrepreneurship and Innovation
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Dana Abeuova is an Assistant Professor in the Department of Management and Marketing at KIMEP University. She received her Ph.D. in Management from ESCP Business School, as part of the École Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne, France; M.S. in Information Systems from Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, USA; B.S. in Informatics from School of Informatics, Indiana University Bloomington, USA.

Her professional background is comprised of work in the private sector, academia, and international non-governmental organization. Her teaching experience includes lecturing at Kazakh-British Technical University in Kazakhstan and at ESCP Europe Business School in France.

Her research interests lie in the areas of new venture development and talent attraction in new entrepreneurial ventures.


Monowar Mahmood (2)

(English) Monowar Mahmood, Ph.D.

(English) Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Pleshko photo (2)

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Толығырақ:

Larry Pleshko (PhD. Marketing, M.B.A, B.S. Engineering) is a Professor of Marketing with more than thirty years of experience in university-level education. He has been a full-time faculty
member at a variety of universities around the world, including Barry University, UAE University, Kuwait University, Curtin University, and American University of Ras AlKhaimah. His
area of expertise is marketing management and strategy. Dr. Pleshko has published more than fifty international journal articles, mostly in the area of service businesses such as banking, fast-food restaurants, or coffee-shop retailing. His teaching is mostly centered upon marketing principles, marketing strategy, consumer behavior, market research, and promotion management


Halil Kiymaz, Headshot , Rollins College, Photo: Scott Cook

Halil Kiymaz, Ph.D.

Professor of Finance

Толығырақ:

Halil Kiymaz is a Visiting Professor of Finance at the BCB. Professor Kiymaz obtained his Ph.D. in

Financial Economics from the University of New Orleans, USA. His experience includes working as a Professor of Finance at the Crummer Graduate School of Business. Professor Kiymaz also taught at the University of Houston-Clear Lake, Bilkent University, and the University of New Orleans. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and has served at the CFA Institute in various capacities.


Vladimir Garkavenko (2)

Vladimir Garkavenko, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


elmira-bogovieva-e1413173424282

(English) Elmira Bogoviyeva, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


zhanat syzdykov (1)

(English) Zhanat Syzdykov, MPA

(English) Assistant Professor on Special Appointment Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nurlan Orazalin (3)

Nurlan Orazalin, Ph.D., DBA, CMA

Assistant Professor,
Accounting area

Толығырақ:
Name Nurlan S. Orazalin
Position Assistant Professor
Contact detail orazalin@kimep.kz

270-44-40, ext. 2183

Education background
 • Doctor of Business Administration in Accounting, KIMEP University, Kazakhstan
 • Master of Science in Accounting, Texas A&M University, USA

·        Bachelor of Accounting and Auditing, Kazakh State Academy of Management, Kazakhstan

·        Certified Management Accountant, the Institute of Management Accountants, USA

Overview Nurlan S. Orazalin has extensive teaching experience in the areas of accounting and finance. Dr. Orazalin has considerable practical and consulting experience and has worked with a variety of industries, including banking, oil and gas, constructions, communications, and manufacturing. In his current position, Dr. Orazalin teaches courses such as Introduction to Accounting, Managerial Accounting, Advanced Accounting, Financial Reporting and Management Control Systems, International Financial Reporting Standards (IFRS), Auditing, Financial Statement Analysis, Introduction to Finance, Modern Research in Accounting etc. He has DBA in accounting from KIMEP University, Kazakhstan and MS in accounting from Texas A&M University, USA. He is a Certified Management Accountant and a Member of the Institute of Management Accountants of USA, and provides consulting services for domestic and international companies/banks. His research and professional interests are primarily focused on financial reporting, corporate governance, corporate social responsibility, sustainability performance and integrated reporting, and fair value accounting. Dr. Orazalin is the author of several articles in peer- reviewed journals, book chapters, and conference proceedings. He received the best teacher award for outstanding teaching from KIMEP University in 2006 and the Kazakhstani business professor of the year award from the Lawyer, Academics and Consultants of Kazakhstan in 2009.
Research Interests
 • Corporate Governance and Corporate Governance Disclosures
 • Corporate Social Responsibility Reporting
 • Current topics in International Financial Reporting Standards
 • Sustainability Performance and Integrated Reporting
 • Accounting for derivatives and financial instruments
 • Fair Value Accounting
 • The Study of Capital Markets in Emerging Markets in CIS and Central Asia regions.
Selected Publications ·         Orazalin, N. (2018), Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Emerging Markets, International Journal of Business and Globalisation, accepted, forthcoming (SCOPUS listed)

·         Mahmood, M. and Orazalin, N. (2017), Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan’s oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy, Journal of Cleaner Production, Volume 164, pp. 389-397 (SSCI and SCOPUS listed)

·         Orazalin, N., Mahmood M. and Lee, KJ. (2016), Corporate governance, financial crisis, and firm performance: Lessons from top Russian Banks, Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 16 Issue 5, pp.798 – 814 (ABS and SCOPUS listed)

·      Orazalin, N., Makarov, R. and Ospanova M. (2015), Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia, Journal of Business, Economics and Finance, Volume 4, Issue 4,pp. 710-722

·      Orazalin N., Mahmood, M. and Lee, K.J. (2015), Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period, Journal of Accounting, Finance and Economics, Volume 5, No 1, pp. 46-55 

·         Mahmood, M., Orazalin, N. and Zhakupova, B., (2013), Fostering Creativity and Innovation Through Leadership, International Journal of Strategic Management, Volume 1, 2013, pp. 67-75

·         Bhasin, M., Makarov. R. and Orazalin, N., (2012), The Determinants of Voluntary Disclosure in the Banking Sector of Kazakhstan, International Journal of Contemporary Business Studies, Volume 3, No. 3,  pp. 60-71

·         Absar, N., Orazalin, N. and Mahmood M. (2012), Human capital reporting in emerging economies: A comparative study on the banking industry of Kazakhstan and Bangladesh, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 12, No. 3, pp. 28-36

·         Mailibayeva, Z., Makarov, R. and Orazalin, N. (2012), Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan, Journal of International Business and Economics, Volume 12, Issue 2, pp. 97-105

·         Orazalin, N. and Lee S.H. (2011), Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index, Journal of International Finance Studies, Volume 11, No. 1, pp. 126-132

Book Chapters

 • Makarov, R., Orazalin, N. and Mahmood M. (2014), “Corporate Governance and Voluntary Disclosure: A Study on the Banking Industry of Kazakhstan”, Governance in the new era: Cases and perspectives from top to bottom and left to right, Business Expert Press, New York, 2014.

Conference Papers

 • “Improving Regulatory Framework of Corporate Governance in Kazakhstan: The Role of International Organizations” (with Monowar Mahmood), International Conference: “Contested Global Governance, transformed Global Governors?” 2017, July, Bishkek, Kyrgyzstan
 • “Working Capital Management and Firm Performance: Evidence from Emerging Markets”, KBTU Business School Conference 2017, Kazakh British Technical University, Almaty, Kazakhstan
 • “The Effect of Corporate Governance on Sustainability Reporting”, 13th KIMEP International Research Conference (KIRC 2016). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • “Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Human Capital Reporting in Emerging and Developing Economies: Comparative study based on Banking sectors of Bangladesh and Kazakhstan”, IABE Conference 2012, June, Venice, Italy
 • “Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan”, the KIMEP International Conference 2012 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index” (with Sang Hoon Lee), IABE Conference 2011, June, Barcelona, Spain
 • “Business Combinations in the CIS – The Role of Individual Agents in Accounting for Control” (with Gavin Kretzschmar and Rashid Makarov), the KIMEP International Conference 2011 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Do Revaluations of Fixed Assets Really Provide Reliable Measurement in Financial Reporting?” 6th KIMEP International Research Conference (KIRC 2009). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • «Анализ финансового положения хозяйствующего субьекта». XXI век: Бухгалтерский учет и Аудит в Республике Казахстан. Конференция в КазГАУ. Алматы, Казахстан
Teaching Current Courses Taught

 

·         Financial Accounting

·         Management Accounting

·         Selected Topics in Accounting

·         International Financial Reporting Standards

·         Modern Research Studies in Accounting

·         Auditing

Grants
Awards
 • Best Paper Award, awarded at Eurasia Business Research Conference, 16-18 June 2014, Istanbul Turkey, by World Business Institute
 • Kazakhstani Business Professor of the Year Award, awarded at the 2009 Lawyer, Academics and Consultants Awards. Almaty, Kazakhstan, 2009


Maya Katenova (1)

(English) Maya Katenova, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Olga Uzhegova

(English) Uzhegova Olga, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Alexandr Ostrovskiy (1)

(English) Alexander Ostrovsky, DBA

(English) Assistant Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Uldana-Baizyldayeva-1

(English) Uldana Baizyldayeva, Ph.D.

(English) Assistant Professor
Bachelor of Information Systems

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


PHOTO-2023-01-05-20-38-19

Дария Айнекова

(English) Assistant Professor of OMIS

Толығырақ:

Старший адъюнкт-преподаватель

Образование:

Магистр экономики (MA), КИМЭП, Алматы, Казахстан, июнь 2003 г.

Бакалавр в области математики (B.A.), Казахский национальный государственный университет, Алматы, Казахстан, июнь  1997 г.

Основные преподаваемые дисциплины и опыт педагогической деятельности:

Шесть лет опыта преподавания макроэкономики, микроэкономики, денежных средств и банковского дела, дифференциального и интегрального исчисления, математических методов, количественных методов при проведении экономического анализа.

Научно-исследовательская деятельность:

Экономический рост, макроэкономика, экономическое моделирование.

Участие в образовательных и профессиональных ассоциациях:

Международная научно-исследовательская конференция КИМЭП “Глобальный бизнеса и трансформация рынка. Новые тенденции в Центральной Азии”,  22-23 апреля 2011 г. “Оценка источников экономического роста Казахстана”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП).

Шанхайская международная конференция по социальным наукам, 17-21 август 2011 г.,  “Темы роста казахстанской экономики в долгосрочной перспективе”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП). Участие в конференции прошло при финансовой поддержке КИМЭП.

Контактная информация:

Тел.: +7(727) 270-42-63, внут. 3063

Офис: 218/Зд. Валиханова

E-Mail: dariya@kimep.kz


zyro-image

Sekip Engin Mendi, Ph.D.

Assistant Professor, OMIS area

Толығырақ:

Dr. Engin Mendi received his PhD degree in Integrated Computing from University of Arkansas at Little Rock (UALR), two MS degrees, one in Applied Science from UALR and the other in Computational Engineering from Technical University of Munich, Germany and BS degree in Civil Engineering from Middle East Technical University, Turkey. Previously, he was a faculty member at Computer Engineering Department at Konya Chamber of Commerce Karatay University, Turkey, a software developer at Plasma Physics Institute at Max-Planck-Society, Munich, Germany, and a graduate intern at Wright Brothers Institute at US Air Force Research Lab, Dayton, Ohio and at IABG mbH, Munich, Germany. His research interests are in the areas of image-video processing, health informatics and mobile application development. He has published and co-authored more than 30 publications, over 10 journal papers, 1 book chapter and numerous conference papers.


zhakupova-bibgul

(English) Bibigul Zhakupova, MA

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Ruslan Safarov Photo

Ruslan Safarov, MSc

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:
Name Ruslan Safarov
Position Senior Lecturer of Accounting
Contact detail r.safarov@kimep.kz ; office phone: 270-44-40, ext. 2251
Education background MSc (International Accounting and Finance), Cass Business School, City University London, UK

BSc (Business Administration and Accounting), KIMEP, Kazakhstan

Certifications Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Teaching Current Courses Taught

– Professional Auditing

– Intermediate Accounting

– Financial Accounting

Practical Experience Ruslan has seven years of experience in audit and preparation of the financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards. Being part of UK team during 2013-2015 Ruslan was deeply involved into the audit of cross national companies with headquarters based in UK, US and Australia with the UK and US GAAP reporting requirements. On a top of that Ruslan participated in internal audit engagements with subsequent consultation on tax, financial reporting and risk management issues of the companies’ management based in CIS countries and UK.

Ruslan was involved into the audit engagements of clients from various industries including oil&gas, retail, banking and insurance. Key clients in portfolio are as follows:

·        In Kazakhstan: Caspi Meruerty Operating Company B.V., North Company Operating Company, Karachaganak Petroleum B.V., Phystech LLP, JSC SB Alfa Bank Kazakhstan, JSC Generali Life, Philip Morris Kazakhstan LLP, Nestle Food Kazakhstan LLP, Kelun Kazpharm LLP, Sadvik Mining & Construction LLP, Burda Alatau Press, Alsad Kazakhstan LLP

·        In the UK: Corona Energy LLP (UK based, part of Macquarie Group listed on ASE), DST Systems Inc. (UK based, NYSE listed), Danone LTD + Danone Waters LTD (UK based), Galliford Try Plc. (UK based, LSE listed).

Grants – Laureate of “Bolashak” State Scholarship


saule

Saule Dyussembina, CMA, MBA, MPhil

Senior Lecturer in Accounting

Толығырақ:

Senior Lecturer in Accounting


Akhliddin Ismailov (2)

(English) Akhliddin Ismailov, MBA

(English) Senior Lecturer of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Yevgeniya Kim (2)

(English) Yevgeniya Kim, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Oleg Vlasov, KIMEP University, Almaty, Kazakhstan

(English) Oleg Vlassov, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


hala

Hala Abdelmoneim Abdallah Abdelgaffar, PhD

Assistant Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Hala Abdelgaffar is an Assistant Professor of Human Resource Management and Organizational Behavior at KIMEP University.

Disciplines

 • Management
 • Human Resources
 • Organizational Studies

Research Interests

She is predominantly interested in the individual behavior and organizational socio-cultural climate and norms that influence the effectiveness of core human resource management processes, and the challenges facing business schools in mainstreaming responsible management education in their academic activities and practices. Her current research focuses on career shock facing employees during crises, workplace challenges facing females in the MENA region, and psycho-social behaviors at the workplace. She has a wide portfolio of teaching expertise in OB and HRM at various levels of Higher Education (Undergraduate, Master, and MBA), and she has previously held teaching posts at Estonian Business School (EBS) and the American University in Cairo (AUC).

Hala’s research interests lie at the heart of human resource management examining how individuals can be motivated, inspired, engaged, and developed to perform better and more effectively. Her work has been published in leading academic journals including the Journal of Management Development; The International Journal of Management Education; Journal of Workplace Learning; International Journal of Public Administration; International Journal of Organizational Analysis; Equality, Diversity, and Inclusion: An International Journal; International Journal of Contemporary Hospitality Management; Management of Environmental Quality: An International Journal; International Journal of Organizational Analysis; International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research; Journal of Family Business Management; Tourism and Hospitality Research; and Asia-Pacific Journal of Business Administration.

Awards and Recognition

Hala’s Ph.D. thesis review article on ‘Responsible Management Education: practices, outcomes, and Challenges’ won the 2022 Emerald Literati Award for Outstanding Paper. She graduated with an honorary BA in English language and literature, traveled as a Fulbright scholar to complete the international teacher training institute at Saint Bernardino, California, U.S.A., became a university fellow at AUC, Egypt, then later an international examiner for Cambridge Australia, and a certified UKIV and Life Skills examiner, Cambridge, UK, and was recently nominated and completed content creation for an open access national mega project with AUC.

Teaching

Her teaching, mentorship, and workshops are infused with insights from her research and consultancy, as well as her strong international experience (aside from her homeland Egypt, she has lived, worked, and/or studied as an academic scholar in Estonia, Germany, Belgium, Switzerland, U.S.A., and the Netherlands).

She is highly committed to the future of management education, and she is particularly interested in the development of early-career academicians.


mohd

Mohd Zain Bin Mohamed, PhD

Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor M. Zain Mohamed received his PhD (Management) from the Manchester Business School, University of Manchester, UK, in 1993. Prior to joining KIMEP University in August 2023, Prof. Zain was a Professor of Management in several AACSB/EQUIS accredited universities including Sultan Qaboos University, Oman; King Abdulaziz University, Saudi Arabia; Qatar University; University of Dubai, UAE; United Arab Emirates University; and Universiti Putra Malaysia. He was also a Visiting Professor at the college of business/economics of the Tashkent State Technical University, Uzbekistan, and the University of Mauritius. Before becoming an academic in December 1980, Prof. Zain was an IT Consultant with the Information Systems Consulting Division of Arthur Andersen & Company (now known as Accenture), Kuala Lumpur, Malaysia. Prof. Zain’s research interests are in the areas of innovation and technology management, information management, competitiveness of firms, entrepreneurship, and corporate strategies.  His publications have appeared in many refereed and scholarly international journals including Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Creativity and Innovation Management, Information & Management, International Journal of Information Management, International Journal of Innovation Management, International Journal of Project Management, Journal of Global Competitiveness, Journal of Islamic Marketing, Scandinavian Journal of Management, Services Marketing Quarterly, Social Behavior and Personality, Technovation, and Thunderbird International Business Review. Prof. Zain has also undertaken many consulting projects with public and private organizations in Malaysia in the areas of technology mapping, competitiveness of industries, project feasibility studies, market surveys, business processes and systems, and social & economic studies.


NORIZAN

Norizan Binti Mohd Kassim, PhD

Professor of Marketing, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor Norizan Mohd Kassim specializes in marketing and holds a Ph.D. from Southern Cross University in New South Wales, Australia, which she obtained in 2002. Her research interests are in cross-cultural studies, consumer behavior, service quality, customer satisfaction, customer loyalty, service innovation, the competitiveness of organizations, and entrepreneurship. She has collaborated actively with researchers in several other management disciplines. She has published numerous articles in reputable international journals, including the Journal of Business Research, the European Journal of Marketing, the Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, the Asia Pacific Business Review, the International Journal of Quality & Reliability Management, the International Journal of Innovation Management, and the Electronic Markets. Prior to her affiliation with KIMEP University, she held the position of Professor and Assistant Dean for Graduate Studies and Research in the College of Economics, Management, and Information Systems at the University of Nizwa in Nizwa, Oman. Since May 2019, she has been Technical Director for the Oman Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Project. Additionally, she held academic positions in universities accredited by AACSB in Malaysia and abroad. Some universities included in this list are the United Arab Emirates University, Qatar University, King Abdulaziz University, and the University of Dubai. Before pursuing an academic career, she acquired substantial expertise across multiple sectors, such as banking, finance, and stock brokerage, for a considerable period.


DENNIS

Dennis Orlenn Olson, PhD

Research Chair / Professor of Finance, Department of Accounting and Finance

Толығырақ:

Prior to coming to KIMEP, Dennis Olson was a visiting scholar at Oregon State University-Cascades in the USA. He holds a PhD in economics from the University of Wyoming (USA) and a Canadian Chartered Professional Accountant (CPA) designation, as well as the American professional designations of Chartered Financial Consultant (ChFC) and Chartered Life Underwriter CLU).

He has taught economics, finance, and accounting classes in the US, Canada, New Zealand, Denmark, Colombia, Oman, Kuwait, and the United Arab Emirates (UAE). His research primarily uses econometric techniques to address issues in banking, investments, corporate finance, economic efficiency, and public finance. This research has appeared in journals, such as, the Journal of Banking and Finance, International Journal of Accounting, Journal of Corporate Finance, European Economic Review, International Journal of Forecasting, Economic Inquiry, Southern Economic Journal, Energy Economics, Emerging Markets Review, and Financial Review.

Outside of academia, he is married with two grown children who previously accompanied him to various universities around the world. His hobbies include traveling, fishing, golf, chess, and learning languages.