evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
marketing

МАРКЕТИНГ БОЙЫНША БАКАЛАВР

Маркетинг бакалавриаты (ВМКТ) бағдарламасының мақсаты – сату, жарнама, медиа, зерттеулер мен әзірлемелер және
маркетингпен байланысты басқа функцияларда қызмет етуге студенттерді дайындау. Біздің түлектер жергілікті және
халықаралық компаниялар үшін брендерді басқару, сату мен маркетингтік коммуникациялармен айналысу, сонымен қатар
санды маркетингті жүзеге асыру сияқты қызметтерді жүзеге асырады. Өз білімдері мен дағдыларын қолдану арқылы
маркетинг бакалавриаты бағдарламасының түлектері бизнес немесе мемлекеттік қызметте өздері жұмыс істейтін
қауымдастыққа қомақты үлес қосатын мамандар болып шығады.

Оқуын сәтті бітіргеннен кейін ВМКТ түлектері келесілерді жүзеге асыра алады:

 • Тиімді ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас мақсатында ағылшын тілінің кәсіби деңгейін көрсету;
 • Бизнес үрдістер мен жобаларға байланысты басқарушылық мәселелерді шешу барысында математикалық және
  статистикалық талдау құралдарын, заманауи ақпараттық технологияларды қолдана шеберлігін көрсету;
 • Бизнестің, басқарудың және көшбасшылықтың (менеджмент, маркетинг, операцияларды басқару және іскерлік
  құқық) негізгі қағидаларын таныту және қолдану, сонымен қатар басқарушылық мәселелерді шешу мақсатында
  теорияны практикаға енгізу;
 • Бизнес операциялармен байланысты және қаржылық есептіліктерді дайындауда, сондай-ақ қаржылық талдауға
  және компания ресурстарын ұтымды бөлуге қатысты деректерді жинаудың заманауи әдістерін көрсету және
  қолдану
 • Маркетинг саласындағы этика, жауапкершілік пен тұрақтылыққа байланысты қазіргі және мүмкін проблемаларын
  анықтау және оларды түзету;
 • Тұтытушылық құндылықтар, тұтынушынаң қанағаттануы, маркетингтік кешен мен маркетингтік мүмкіндіктерді
  іздестіруде қоршаған ортаны сканерлеу сияқты маркетингтің негізгі концепцияларын жіті білу;
 • Сегментация, таргетинг және жайғастыруға қолданылатын маркетингтік стратегияларды талдау;
 • Брендинг (ерекшелік белгісі ретінде), брендинг капиталы және бәсекелестікпен күреске байланысты білім
  мен дағдыларды көрсету;
 • Маркетингтік зерттеулер, сату арналары, бөлшектеп сату мен кірістірілген маркетингтік коммуникацияларды
  жоспарлау және бақару;
 • тактикалық және стратегиялық маркетинг құралдарын әзірлеу және енгізу үшін жергілікті, аймақтық және
  жаһандық стратегияларды, сондай-ақ сараланған бейімделу мен стандарттауды қолдану.

Маркетинг бакалавры дәрежесін алу үшін студент 146 КИМЭП кредитін (240 ECTS) өтуі қажет. Келесі кестеде
маркетинг
бағдарламасының оқу жоспары көрсетілген.

Пән санаттары ECTS КИМЭП кредиттері
Жалпыбілімдік талаптар 56 36
Бағдарламаның негізгі талаптары 112 68
Негізгі мамандану талаптары 60 36
Қорытынды аттестация 12 6
БАРЛЫҒЫ 240 146

Бағдарламаның негізгі талаптары (112 ECTS/68 КИМЭП кредиті):

 • Міндетті пәндер (92 ECTS credits / 56 КИМЭП кредиті)
 • Таңдау бойынша пәндер (20 ECTS credits/12 КИМЭП кредиті)
Бағдарламаның негізгі талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Обязательные предметы 92 56
BUS4251.1 Практика бағдарламасы I 2 1 30 КИМЭП кредиті
MKT4251.2/ MKT4201.2 Маркетинг бойынша практика бағдарламасыу II/ Маркетинг саласындағы мәселелерді
зерттеу
(практика бағдарламасын алмастыра алады)
2 2 60 КИМЭП кредиті және  BUS4251.1
ENG/GEN1100 Академиялық сөйлеу 5 3 ENG 1110/ GEN1010
ENG/GEN1121 Академиялық оқу және жазу 2 5 3 ENG 1120
KAZ2103 немесе RUS2103 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 2
FIN2105 Бизнес микроэкономикасы 5 3 ENG1120
FIN2106 Бизнес макроэкономикасы 5 3 FIN2105
MGT3001 Басқару негіздері 5 3 ENG1120
ACC2102 Қаржылық есеп I 5 3 FIN2105
FIN3121 Қаржылық менеджмент 5 3 ACC2102, FIN2105
IFS2203 Басқарушылық ақпараттық жүйелер 5 3 GEN/OPM1300/ 2301
MKT3130 Маркетинг негіздері 5 3 ENG1120
OPM3131 Операциялық менеджмент негіздері 5 3 GEN2402
GEN2402 Бизнестегі статистикалық талдау 5 3 MATH1202/ GEN1201
ACC2201 Басқарушылық есеп I 5 3 ACC 2102
FIN3210 Корпоративтік қаржы 5 3 FIN2105, ACC2102, FIN3121
LAW2202 Іскерлік заңнама 5 3
MGT4201 Бизнес стратегиясы және саясаты 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
OPM3011 Іскерлік деректерді талдаудың есептік әдістері 5 3 GEN2402
GEN1201 Бизнес және экономика үшін математика 5 3 жоқ
Таңдау бойынша пәндер 20 12
XXXX Электив 1 5 3
XXXX Электив 2 5 3
XXXX Электив 3 5 3
XXXX Электив 4 5 3
БАРЛЫҒЫ 112 68

Негізгі мамандану талаптары (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS):

 • Міндетті пәндер (27 КИМЭП кредиті / 45 ECTS) және
 • Таңдау бойынша пәндер (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)
Негізгі мамандану талаптары ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
Міндетті пәндер 45 27
BUS3334 Бизнестегі әдеп, жауапкершілік және тұрақты даму 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
MKT3210 Қызмет көрсету маркетингі 5 3 MKT3150
MKT3201 Тұтынушылар мінез-құлығы 5 3 MKT3150
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар 5 3 MKT3150
MKT3214 Бренд-менеджмент 5 3 MKT3150
MKT3150 Стратегиялық маркетинг 5 3 MKT3130
MKT4203 Маркетингтік зерттеу 5 3 MKT3150
MKT4251.3 Маркетинг бойынша практика бағдарламасы III 5 3 MKT4251.2/ MKT4201.2
MKT4210 Сандық маркетинг 5 3 MKT3202
Таңдау бойынша пәндер 15 9
MKT3216 Жаңа өнімдерді әзірлеу 5 3 MKT3130
MKT3205 Бөлшек сауда 5 3 MKT3130
MKT3212 Сатулар негіздері 5 3 MKT3130
MKT3221 Туризм негіздері және тәжірибесі 5 3 MKT3130
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі 5 3 MKT3130
MKT3223 Тауашалы туризм 5 3 MKT3130
MKT3275 Жарнаманы басқару 5 3 MKT3202
MKT4201 Маркетинг саласындағы жағдайларды талдау 5 3 MKT3150
MKT4208 Халықаралық маркетинг 5 3 MKT3150
MKT4219 Іс-шаралар маркетингі 5 3 MKT3150
MKT4299 Маркетинг саласындағы таңдаулы тақырыптар 5 3 MKT3150
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 5 3 MGT3001
MKT3800 Маркетингтік барлдаудың заманауи мәселелері 5 3 MKT3130, GEN2301
BUS4800 Заманауи бизнес мәселелерін зерттеу 5 3 MGT3001, MKT3130, FIN3121, ACC2201
MGT3219 Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік 5 3 MGT3001
CIT3805 Ірі деректерді талдау 5 3 OPM3011
БАРЛЫҒЫ 60 36

Қорытынды аттестация (6 КИМЭП кредиті/12 ECTS):

Қорытынды аттестация пәндері ECTS КИМЭП кредиттері Пререквизиттер
BUS4271 Дипломдық жұмыс I 6 3 102 кредит және GEN2402
MKT4272 Дипломдық жұмыс II 6 3 128 кредит және BUS4271
БАРЛЫҒЫ 12 6

Маркетинг  бағдарламасының студенттері ұсынылған келесі мамандықтардың
біреуін
таңдай алады:

(1)     Маркетингтік коммуникациялар

2)      Брендинг

3)      Туризм және қонақжайлық бизнесі

Маркетингтік коммуникациялар (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Негізгі мамандық
бойынша
міндетті барлық 9 пән
45 27
MKT3212 Сатулар негзідері 5 3
MKT3275 Жарнаманы басқару 5 3
MKT4219 Іс-шара маркетингі 5 3
Барлығы 60 36

Брендинг (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Негізгі мамандық
бойынша
міндетті барлық 9 пән
45 27
MKT3216 Жаңа өнімді әзірлеу 5 3
MKT3275 Жарнаманы басқару 5 3
Төмендегілерден
кезкелген бір
пән
MKT3205 MKT3212 Бөлшек сауда

Сауда негіздері

5 3
ВСЕГО 60 36

Туризм және қонақ үй бизнесі (36 КИМЭП кредиті / 60 ECTS)

Аталмыш мамандыққа ие болу үшін келесі пәндерден өту қажет:

Пән коды Пән атауы ECTS КИМЭП Кредиті
Негізгі мамандық
бойынша
міндетті барлық 9 пән
45 27
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі 5 3
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 5 3
MKT3221 Туризм қағидалары және практикасы 5 3
БАРЛЫҒЫ 60 36

БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚОСЫМША МАМАНДАНУ

Студенттерге бірнеше қосымша мамандану бойынша таңдау беріледі, бірақ қосымша маманданусыз да оқуды бітіруге
болады.
Қосымша маманданусыз білім алу элективті пәндерді таңдауда көбірек мүмкіндіктер береді, себебі қосымша
мамандық
студентті бекітілген тізімдегі пәндерді өтуге міндеттейді.

Қосымша мамандық алу үшін бизнес факультетінің барлық студенттері 9 КИМЭП кредитін немесе 15 ECTS кредитін
құрайтын
пәндерден өту қажет. Бір пән негізгі және қосымша мамандық бойынша қатар есептелмейді.

Төмендегі кестеде ББФ студенттеріне қосымша мамандық бойынша қойылатын талаптар көрсетілген.

Қосымша мамандықтар Коды Пән атауы КИМЭП Кредиттері ECTS Пререквизиттер
 

 

Бухгалтерлік есеп (кез-келген 3 пән)

ACC3101 Қаржылық есеп II 3 5 ACC2102
ACC3201 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) I 3 5 ACC3101
ACC3202 Қаржылық есеп (ортаңғы деңгей) II 3 5 ACC3201
ACC3212 Есептегі ақпараттық жүйелер 3 5  

ACC3101

 

ACC3110

Басқарушылық есеп II 3 5  

ACC2201

 

 

Қаржы

FIN3210 Корпоративтік қаржы 3 5 FIN3121,

ACC2102, FIN2105

FIN3220 Инвестициялар 3 5 FIN3121
FIN3101
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару 3 5 FIN3121
FIN3101
 

 

 

Ақпараттық жүйелер

(кез-келген 3 пән)

 

IFS3202

Бизнестегі деректер қорын басқару жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

CIT1303 Ақпараттық жүйелер және желілер  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

IFS3745 Ақпараттық қауіпсіздікті басқару  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

   

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

 

Компьютерлік қолданбалар

 

CIT2731

Бизнес графикасы  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

IFS4204

Шешім қабылдауды қолдау жүйелері  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

CIT3734

Бизнестегі желілік технологиялар  

3

 

5

GEN/OPM 1300

немесе GEN/OPM2301

 

Менеджмент (кез-келген 3 пән)

 

MGT3206

Көшбасшылық және уәждеме 3 5  

MGT3001

MGT3208 Жаңартпаларды басқару 3 5  

MGT3001

MGT3210 Халықаралық бизнес 3 5 MGT3001
MGT3212 Ұйымдық мінез-құлық 3 5  

MGT3001

 

 

Көшбасшылық

LDP3201 Көшбасшылық: қағидалары және озық тәжірибелері 3 5  

MGT3001

LDP4201 Көшбасшылық: қағидаларды қолдану 3 5  

MGT3001

LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық 3 5 LDP 3201

LDP4201

 

 

Адам ресурстарын басқару

MGT3204 Адам ресурстарын басқару 3 5  

MGT3001

MGT4208 Даярлау және даму 3 5 MGT3204
 

MGT4210

Сыйақылық және өнімділік менеджменті  

3

 

5

 

MGT3204

 

 

Кәсіпкерлік

MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері 3 5  

MGT3001

MGT3218 Бизнес моделінің жаңартпалары 3 5 MGT3211
 

MGT3217

Компанияны құру және дамыту  

3

 

5

 

MGT3211

 

Маркетинг

(MKT 3150  және

кез-келген 2 пән)

MKT3150 Стратегиялық маркетинг 3 5 MKT3130
MKT3201 Тұтынушы мінез-құлығы 3 5 MKT3150
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар 3 5  

MKT3130

MKT3214 Бренд-менеджмент 3 5 MKT3150
MKT4203 Маркетингтік зерттеу 3 5 MKT3150
Туризм және қонақжайлық бизнесі (MKT3221 және кез-келген
2 пән)
MKT3221 Туризм қағидалары мен практикасы 3 5 Жоқ
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару 3 5 Жоқ
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі 3 5 MKT3130
  MKT3223 Тауашалық туризм 3 5 Жоқ
MGT3216 Демалыс пен ойын-сауықты басқару 3 5 Жоқ
Ірі деректерді талдау және басқару (IFS4203 және
кез-келген 2
пән)
IFS3202 Деректер қорын басқару жүйесі 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4203 Басқарушылық ірі деректерді талдау 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары 3 5 GEN/OPM1300 немесе

GEN/OPM2301; MKT 3130

CIT3908 Киберқауіпсіздік 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
CIT3816 Мобильді технологиялар және қолданбалар 3 5 GEN/OPM1300 немесе GEN/OPM2301
Логистика және жеткізу тізбегін басқару (OPM 3205 және
кез-келген 2 пән)
OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару 3 5 OPM3131
OPM4201 Сатып алу және материалдық ағымдарды басқару 3 5 OPM3205
OPM4501 Тасымалдау мен үлестіруді басқару 3 5 OPM3131

МАҚТАУ ҚАҒАЗДАРЫ

 Бакалавриаттың мамандандырылған бағдарламалары бойынша мақтау қағаздарын алу үшін студент
келесілерді жүзеге асыру қажет:

 1. Бэнг атындағы бизнес факультетінің бакалавриат бағдарламаларымен ұсынылатын сәйкес салада үш пәннен
  өту.;
 2. Тиісті мақтау қағазын алу үшін барлық міндетті пәндер бойынша жалпы ОҮБ (4.00-ден кем емес)
  талаптарын
  орындау
 3. Барлық пререквизиттерден өту (пререквизиттерден босату, қатар тіркелу, ББФ пәндеріне балама ретінде
  ӘҒФ
  пәндерінен өтуге рұқсат берілмейді).

«АУДИТ» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC4203 Аудит
ACC4209 Алаяқтықты тексеру
ACC4216 Кәсіби аудит

«САЛЫҚ САЛУ» (9
КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
ACC3205 Салық салу қағидалары
ACC3210 Қазақстандағы салық салу
ACC4240 Көпұлтты корпорацияларға салық салу

«КОРПОРАТИВТІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ» (9
КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN4224 Халықаралық қаржылық менеджмент
FIN4212 Бірігу және жұту
FIN4221 Инвестициялық банк ісі

«ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАР
ЖӘНЕ
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ» (9        
КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
FIN3230 Қаржылық институттарды басқару
FIN4224 Қаржылық деривативтер
FIN4232 Қаржылық тәуекелдерді басқару және шешім қабылдау

«МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР ЖӘНЕ БРЕНДИНГ» (9
КИМЭП
кредиті / 15
ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3202 Маркетингтік коммуникациялар
MKT3201 Тұтынушы мінез-құлығы
MKT3214 Бренд-менеджмент

«ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚ
ҮЙ БИЗНЕСІ» (9 КИМЭП
кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
MKT3221 Туризм практикасы мен қағидалары
MGT3215 Қонақжайлық бизнесін басқару
MKT3222 Мәдениетаралық туризм маркетингі/ MKT3223 Тауашалық туризм

/MGT3216 Демалыс және ойын-сауықты басқару

«КӘСІПКЕРЛІК» (9 КИМЭП кредиті / 15
ECTS)

Міндетті пәндер:
MGT3211 Кәсіпкерлік негіздері
MGT321 8 Бизнес моделінің жаңартпалары
MGT321 7 Компанияны құру және дамыту

«ІРІ ДЕРЕКТЕРДІ
БАСҚАРУ» (9 КИМЭП
кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер
(
кезкелген 3
пән):
IFS3202 Дерекқорларды басқару жүйелері
CIT3805 Ірі деректерді талдау
IFS4204 Шешім қабылдауды қолдау жүйелері
IFS4302 Іскерлік талдау қолданбалары
CIT3908 Киберқауіпсіздік
CIT3816 Мобильді технологиялар мен қолданбалар

«ЛОГИСТИКА» (9 КИМЭП кредиті / 15 ECTS)

Міндетті пәндер:
OPM3205 Логистика және жеткізу тізбегін басқару
OPM4201 Сатып алу мен материалдық ағымдарды басқару
OPM4501 Тасымалдау және үлестіруді басқару

«КӨШБАСШЫЛЫҚ» (9 КИМЭП
кредиті / 15 ECTS)

Көшбасшылықты дамыту бағдарламасыны мақсаты – студенттердің қазақстандық бизнес пен үкіметте маңызды
лауазымдарға ие
болуы үшін қажетті дағдыларды дамыту. Бағдарлама оқытушының жетекшілігімен практикадан өтумен аяқталатын
көшбасшылық
дағдыларын іс жүзінде қолдануға басты назар аударылады. Төменде көрсетілген барлық бағдарлама талаптарын
орындаған
студенттер Көшбасшылық бойынша сертификатқа ие болады.

 Міндетті пәндер
LDP3201 Көшбасшылық: негіздері мен озық тәжірибелері
LDP4201 Көшбасшылық: негіздерін практикалық қолдану
LDP4202 Іс жүзіндегі көшбасшылық

MKT3130 Основы маркетинга (3 кредита)Пререквизиты: нет

Предыдущее название предмета: MK1201

 

Цели предмета – дать студентам основное понимание составляющих элементов функций маркетинга в организациях.
Предмет
поможет развить аналитические и диагностические навыки для ведения маркетинговых ситуаций. Студенты узнают,
каким
образом сопоставить маркетинговые цели с маркетинговыми стратегиями и программами.

Силлабус MKT3130 Основы
маркетинга

MKT3150 Стратегический маркетинг (3 кредита)

 Пререквизиты: MKT3130 (предыдущее название —  MKT3140 Средний
уровень
маркетинга)

Этот предмет включает глубинное исследование сферы управления маркетингом, делая акцент на маркетинговую
среду,
разработку маркетинговой стратегии, разработку политики и, что особенно важно, интеграцию маркетинга с
другими
функциональными областями бизнеса.

 

MKT3200 Этика и социальная ответственность в маркетинге

 Пререквизиты: MKT3130

Данный предмет знакомит студентов с актуальностью и важностью этики и социальной ответственности в
маркетинге. Целью
предмета является повышение знаний студентов и понимание этических вопросов маркетинговых решений. Предмет
представляет комплексные, реальные этические проблемы, связанные с управлением маркетингом. На основе
изучения
классических и текущих исследований студенты будут обсуждать обязанности маркетологов, расширят свое
понимание
этики, а также адресуют вопросы социальной ответственности. Студенты будут готовить проекты по реализации
социальных
элементов ответственности компаний.

 

MKТ3201 Поведение потребителей (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Данный предмет предоставит студентам знание ключевых концепций науки потребительского поведения и их
использование в
разработке маркетинговых стратегий, что будет содержать анализ внешних и внутренних влияний на поведение
потребителей; процесс принятия решений потребителями; концепции стратегии и тактики потребителей; важность
имиджа и
брендов продукции; и влияние имиджа магазина на покупки потребителей.

Силлабус MKT3201 Поведение
потребителей

MKТ3202 Маркетинговые коммуникации (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Предмет предназначен для ознакомления студентов с основными аспектами маркетинговых коммуникаций, а также
стратегиями маркетинговых коммуникаций. Эти знания сделают из студентов будущих маркетинговых менеджеров,
способных
вести коммуникации компании. По окончании предмета студенты будут способны определить и разработать
коммуникационную
стратегию компании; разговаривать с рекламными агентствами относительно стиля сообщения и медиа ресурсов,
используемых для проведения кампании по продвижению организации; и оценивать предложения рекламных агентств.

СиллабусMKT3202 Маркетинговые
коммуникации

MKТ3205 Розничная продажа (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Данный предмет исследует структуру индустрии розничных продаж. Вопросы, охватываемые предметом, включают:
тренды
розничной продажи, организацию розничного магазина и инструменты к пониманию потребителей розничной
продукции.
Расположение магазина, дизайн и оформление рассматриваются в качестве основы понимания основных правил
руководства
розничным бизнесом.

 

MKТ3210 Маркетинг услуг (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Данный предмет сконцентрирован на конкретных вопросах, сталкиваясь с успешными производителями на рынке
услуг.
Подробно обсуждается маркетинг слуг, включая практику и стратегии продвижения компании и ценообразования,
также как
и практическое знание франчайзинга и конкретных секторов сервиса.

Силлабус MKT3210 Маркетинг
услуг

 

MKТ3212 Основы продаж (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

В рамках этого предмета изучаются основы продаж и менеджмента продаж для понимания роли личной продажи в
программе
по продвижению компании, покупательского поведения клиента, процесса продаж и функций менеджера по продажам.
Студенты развивают навыки, необходимые для эффективного общения и успешной продажи. Подробно обсуждаются
возможные
клиенты, презентация продаж, разрешение недовольств, закрытие и последующие действия. Планирование продаж,
развитие
и управление торговых агентов, а также оценка производственного аспекта продаж организации способствуют
пониманию
студентами менеджмента продаж.

 

 MKТ3213 Связи с общественностью (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Данный предмет предназначен для ознакомления студентов с основами связей с общественностью. Связи с
общественностью
можно определить как искусство и наука позиционирования организации в своей среде. Предмет рассматривает
различные
способы при помощи которых общение содействует данному процессу. Цель предмета — дать понимание функциям
связей с
общественностью, изложить роль связей с общественностью в организации и предусмотреть упражнения, дающие
представление полезности связей с общественностью.

 

MKТ3214 Бренд менеджмент (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150/MKT3140

Данный предмет рассматривает важные решения в вопросах брендов с которыми сталкиваются организации. Основные
цели
предмета: во-первых, повысить понимание важных вопросов планирования и оценки брендовых стратегий;
во-вторых,
предмет представляет теории, модели и другие инструменты для принятия более лучших брендовых решений;
в-третьих,
предмет предоставляет проведение форума для студентов, предполагающего применение данных принципов при
использовании
практических примеров. Особый упор делается на понимание психологических принципов на уровне клиента,
которые
улучшат процесс принятия решений руководителями в отношении брендов. Основная цель предмета – сделать
концепции
уместными для любого вида организации (государственной или частной, большой или маленькой).

СиллабусMKT3214 Бренд
менеджмент

MKТ3220 Маркетинг туризма (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150/MKT3140

Данный предмет помогает студентам понять характер сферы туризма и гостиничного бизнеса. Предмет также дает
студентам
базовые знания в области маркетинга туризма, а также необходимые деловые навыки для расширения сфера
маркетинга.
Предмет развивает понимание теории прикладного маркетинга в международном туризме и гостиничном бизнесе,
дает
студентам понимание сложных сторон в поведении покупателя туристических услуг. У студентов будет возможность
рассмотреть продукцию и услуги туризма через эффективный целевой маркетинговый подход.

СиллабусMKT3220 Маркетинг
туризма

MKТ3221 Практика и принципы туризма (3 кредита)

Пререквизиты: нет

 

Посредством междисциплинарного подхода данный предмет знакомит студентов с природой туризма и гостиничного
бизнеса с
точки зрения, как отрасли производства, так и с социальной стороны. Предмет наделяет знаниями и пониманием,
знакомя
студентов с навыками исследований, разработкой критического анализа и поощрения четкого изложения концепций
и
мнений. Студенты узнают о развитии «системного мышления» и его применения, как в туризме, так и в
гостиничном
бизнесе.

СиллабусMKT3221 Практика
и принципы туризма

MKТ3223 Специализированный туризм (3 кредита)

Пререквизиты: нет

Специализированный туризм изучает одну из наиболее быстро растущих сфер туристического сектора. Данный
предмет
показывает интегрированную картину специализированного туризма в целом, а также его «макро» и «микро»
составляющие.
Изучается комплексная теоретическая основа, и обсуждаются инициативы, положения и стратегии, принятые на
международном уровне. Делая упор на связь теории с практикой, изучение предмета подкрепляется исследованием
текущих
проблем на международной арене. Разбитый на три части предмет охватывает различные аспекты особо
интересующего
туризма, туризма, основанного на традициях и культуре, а также функционального туризма.

 

MKT3275 Менеджмент рекламы (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3202

 

Этот предмет анализирует принципы и практику рекламы с управленческой точки зрения. Целью предмета является
ознакомление студентов с процессом разработки и управления рекламой. На предмете рассматриваются причины
рекламирования продукции и анализ рынка в этапе планирования рекламной программы. Этот этап также включает в
себя
выбор средств массовой информации, создание и производство рекламы, анализ эффективности рекламы и
разработку
рекламных бюджетов.

MKT3277 Устойчивый маркетинг (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3200, MKT3150

Предмет по устойчивому маркетингу познакомит студентов с принципами социальной и экологической устойчивости,
применяемыми в маркетинговой деятельности организации. Предмет продемонстрирует студентам, как
оптимизировать
маркетинговые решения в отношении характера и благополучия общества. Студенты будут изучать такие понятия,
как
триединый итог, природный капитализм, принцип регенеративного и др. Ожидается, что реализация принципов
устойчивого
развития в маркетинговой деятельности поможет повысить производительность и рентабельность бизнес
организации.

 

MKT3279 Кросс-культурный маркетинг (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3200, MKT3150/MKT3140

 

Предмет предоставит студентам понимание кросс-культурных аспектов маркетинга. Глядя на маркетинг с точки
зрения
культуры, студенты получат представление о процессе решения проблем международного маркетинга.
Кросс-культурная
установка усилит понимание глобальной маркетинговой деятельности. Студенты будут ознакомлены как с
кросс-культурными, так и межкультурными подходами принятия решений в международном маркетинге.

 

MKT3280 Социальные медиа (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3202

Предмет познакомит студентов с маркетинговой спецификой социальных медиа. Предмет наделит студентов
обстоятельными
знаниями о социальных сетях, интернет-сообществах, блогах, вики-страницах и любых других совместных медиа
для
маркетинга. Предмет будет обстоятельно использовать социальные медиа порталы в целях обращения потенциальных
клиентов в покупателей, способствования пониманию потребителей, творческой деятельности и другого опыта,
относящегося к брендам.

 

MKТ4201 Прецеденты в маркетинге (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150 и 90 кредитов

Предмет предлагает рассмотрение конкретных случаев практических проблем маркетинга.

MKТ4203 Маркетинговое исследование (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Данный предмет рассматривает каким образом функции и процедуры маркетингового исследования могут быть
использованы
для измерения и анализа факторов внешней среды в сфере потребительского спроса, эффективности продаж,
результативности стимулирующих программ и влиянии стратегий конкурентов. Предмет также изучает методы
распределения
продукции и исследование системы ценообразования. Проекты подчеркивают современные методы маркетинговых
исследований.

СиллабусMKT4203 Маркетинговое
исследование

MKТ4208 Международный маркетинг (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Данный предмет изучает международные маркетинговые операции, рассматривая такие вопросы, как товарная
политика,
ценообразование, маркетинговые коммуникации, каналы распределения и маркетинговые исследования. Подробно
рассматриваются факторы, руководящие решениями организаций принять участие в зарубежных сделках. Тщательное
изучение
рынка составляет основную часть предмета.

MKT4210 Цифровой маркетинг (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3202

Предмет предназначен для изучения уникальных особенностей маркетинга на основе цифровых медиа. По окончании
предмета
студенты смогут понять, какая деятельность составляет цифровой маркетинг и как поддерживать маркетинговую
стратегию
этим видом деятельности. Студенты не только узнают преимущества цифровых медиа по сравнению с оффлайн медиа,
но и
получат рекомендации о том, как правильно использовать различные инструменты цифрового маркетинга, такие как
веб-дизайн, поисковая реклама, макетная реклама, видео онлайн, вирусный маркетинг, брендированный контент,
мобильный
маркетинг и маркетинг социальных медиа. Предмет будет использовать местные и международные случаи, и будет
делать
упор на этику, относящуюся к цифровой маркетинговой деятельности.

 

MKТ4219 Маркетинг событий (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Предмет наделяет студентов пониманием составляющих элементов планирования, организации и проведения событий.
Особый
упор делается на методы продвижения продукции, креативность рынка и методы связей с общественностью в
организациях.
Предмет разовьет аналитические и диагностические навыки работы в сфере маркетинга.

 

MKT4225 Качественные исследования в области маркетинга (3 кредита)
Пререквизиты: MKT4203

 

Данный предмет делает упор на использование качественного подхода в маркетинговых исследованиях. Предмет
познакомит
студентов с особенностями различных традиционных методов, таких как фокус группы, глубинные интервью,
проективные
методики, тематические исследования и наблюдения. Будут рассматриваться современные качественные методы
исследования, такие как нетография и использование специального программного обеспечения NVivo для анализа
данных.

 

MKT4250 Кредитная программа практики (6 кредитов)

Пререквизит: 90 кредитов

Практика – работа в компании и обучение без отрыва от работы. Практика предоставляет возможность применения
знаний
по маркетингу, полученных на занятиях.

MGT4275 Диссертация (2 кредита)

Пререквизиты: 105 кредитов

Диссертация представляет собой исследовательскую работу на тему в области маркетинга. Студенты находятся под
руководством члена ППС. Более подробная информация по написанию диссертации предоставлена в правилах
Университета
КИМЭП по данному вопросу.

 

MGT4277 Государственный экзамен (1 кредит)

Пререквизит: согласно нормам МОН РК

Студентам необходимо сдать государственный экзамен. Подробная информация по данному требованию указана в
разделе,
посвященном правилам Университета КИМЭП.

 

MKТ4299 Избранные темы в области маркетинга (3 кредита)

Пререквизиты: MKT3150

Специальные предметы по избранным темам в области маркетинга. Охватываемые темы варьируются в зависимости от
интересов и опыта преподавателей и предложений студентов.

Оплата за обучение, взносы и стипендии
Как казахстанским, так и иностранным студентам предоставляются различные гранты за академические заслуги.
Во время обучения в Университете КИМЭП студенты также могут подать заявление на вакансию с неполной рабочей
занятостью в Университете.

Контактные данные отдела
Финансовой
Поддержки
.


Стипендии
и гранты

Nejat-Capar-

Nejat Çapar, Ph.D.

(English) Dean
Associate Professor of Management

Толығырақ:

Educational Background and Bio:

Nejat Çapar received his Ph.D. in Strategic Management from the Florida State University and MBA from Temple University. He has previously taught at the Florida State University, American University of Sharjah, and Bilkent University among others and has been a guest lecturer at various universities. His work has been published in the Journal of International Business Studies, Academy of Management Proceedings, and Journal of Business Ethics among others. He served as an Editorial Board Member for the Journal of International Management during 2010-2018, and as an ad-hoc reviewer for various other academic journals. He has been active in reviewing and presenting papers at the Academy of Management and Academy of International Business Conferences. His research interests include international diversification and performance relationships, the interrelationships between diversification, firm resources and performance, as well as cross-cultural differences in management.


yuliya frolova (1)

(English) Yuliya Frolova, DBA

Associate Dean for Undergraduate Programs
Associate Professor, Management area

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Liza Rybina (2)

Лиза Рыбина

Associate Professor for Graduate Programs

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Mira-Nurmakhanova

Мира Нурмаханова

Chair of Accounting and Finance departments
Professor of Finance

Толығырақ:

Ассистант-профессор

Образование:

Доктор экономических наук (Ph.D.), Государственный университет Айовы, 2008 г.

Магистр экономических наук (MA), КИМЭП, 1999 г.

Доктор математических наук (Ph.D.), Казахский государственный университет, 1994 г.

Краткая биография:

Получила степень Ph.D. на кафедре экономики в Государственном университете Айовы. Кроме того, прошла несколько статистических предметов для получения дополнительной специальности в области статистики. Мое первое образование было связано с математикой, в 1997 г. я решила продолжить свое обучение и поступила на магистерскую программу КИМЭП в области экономики. Я получила стипендию от Программы по оказанию поддержки сфере высшего образования за отличную учебу в КИМЭП и окончила КИМЭП с отличием.

Одним из мотивирующим фактором продолжения послевузовского обучения после работы преподавателем математики в университете стало желание преподавать экономику. Мне посчастливилось преподавать в США во время работы над своей диссертации. За время пребывания в Айове я три года проработала в качестве ассистента преподавателей таких предметов, как макроэкономика, микроэкономика и промышленные предприятия. Кроме того, самостоятельно преподавала принципы макроэкономики на уровне бакалавриата. Основные интересующие области для преподавания: принципы экономики, денежные средства и банковское дело, финансовая экономика, экономика окружающей среды. Привлекает как преподавание прикладных, так и более теоретических курсов.

Преподаваемые в КИМЭП предметы:

Макроэкономика предприятия, корпоративные финансы, принципы финансов.

Научо-исследовательские интересы:

Байесов подход в эконометрике, экономика окружающей среды, финансовая экономика

Избранные публикации:

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. July 2011. “Kazakhstan – The Real Currency and Growth Challenge for Commodity Producing Countries”, Journal of Business and Policy Research, World Business Institute, Berwick (Cabell journal)

Nurmakhanova M., G. Kretzschmar. ”Managing the Natural Resource Curse of Central Asia”, Energy Economics, submitted for publication, under review.

Nurmakhanova M.Timing of fertilizer application,Proceeds of meeting, July 2008, Orlando, USA.

Nurmakhanova M. Crop choice model, Proceeds of meeting, July 2006, Los Angeles, USA.

Nurmakhanova M., Takabaev M.About Mathematical Modelling of Streams with Glacial Origin, in: Geographical Basis of the Sustainable Development of Kazakhstan. Almaty. 1998. pp. 561-565.

Nurmakhanova M. Optimization Methods – Principles for Curriculum Construction, in: Computerization of Pedagogic Education. Almaty. 1995. pp.68-70.

Nurmakhanova M., Takabaev M. Mathematical Modelling of Streams with Rainfall Origin, in: Direct and Reverse Problems for Differential Equations. Almaty. 1996. pp. 73-77.

Nurmakhanova M., Takabaev M., Tnishtikbayeva G.M. Non-stationary nonlinear processes in open streams, News of the Kazakh State University, Vol. 5. 1998. pp. 92-98.

Takabaev M., Nurmakhanova M. Numerical Modelling of Streams with Glacial Origin, News of the Kazakh State University, Vol. 4. 1996. pp. 178-193.

Inerbaev N., Nurmakhanova M., Takabaev M.Numerical Solution of Streams Movement, News of the Kazakh Academy of Science, Vol. 5. 1995. pp. 123-130.

Conference Presentations

1. Scientific seminar at Dublin Institute of Technology, November 2012, Dublin, Ireland. “The impact of bank market power on bank credit risk-taking and stability in Kazakhstan”

2. 9th Annual KIMEP International Research Conference, April 2012, Almaty. “The curse of Natural Resources: Is it a matter of degree or a Yes it exists/No it doesn’t exist question”.

3. Business and Social Science Research Conference, January 2010, Dubai. “Kazakhstan- the real currency and growth challenge for commodity producing countries”.

4. 4th workshop of Centre for Advanced Studies in Economics and Econometrics, June 2010, Faro, Portugal. “Effect of Oil Prices on Macroeconomic Performance of the Country”.

5. 6th Annual KIMEP International Research Conference, April 2010, Almaty. “Sustainable microfinancing practicies for Kazakhstan”.

Публикации (docx)

Контактная информация:

Тел.: 270-44-40, внут. 2348

Офис: 216a/Здание Достык

E-mail: miranur@kimep.kz


Alma Alpeissova (6)

(English) Alma Alpeissova, DBA, MA

(English) Chair of Management and Marketing departments
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Alimshan-Faizulayev

Alimshan Faizulayev, Ph.D.

Director Research, Associate Professor of Finance

Толығырақ:

Name: Dr. Alimshan Faizulayev

Position: Research Director / Assistant Professor, Bang College of Business.

Educational Background: Ph.D. in Finance, Eastern Mediterranean University, N. Cyprus.

Experience:

08.2019- Present => Assistant Professor/ Research Director BCB, Kimep University, Kazakhstan.

04.2021-Present  => Research Director (co-owner), London Center for Development, London , UK.

10.2021-Present => Member (non-voting) of the AIXQI Index Committee of Astana International Exchange (AIX).

01.2017-01.2021 => Investment Advisor/ Coordinator in CIS regions, Dovec Group of Companies, Cyprus.

01.2011-09.2017 => Project Manager, Dogus Yol Tourism (education and tourism), Turkey.

09.2015-01.2019 => Senior Lecturer, Eastern Mediterranean University, Cyprus.

01.2015-07.2015 => Guest Lecturer, American Hotel & Lodging Educational Institute, USA.

 

Research Interest:

-Conentional Banking, Islamic Banking,

-Energy economics

 

Research Articles:

Damira, A., Narimanovna, J. G., Lyazzat, Y., Rustamov, B., Faizulayev, A., & Bekun, F. V. (2022). Competition Determinants of Eurasian Economic Union Oil and Gas Companies . International Journal of Energy Economics and Policy12(2), 336–341. https://doi.org/10.32479/ijeep.12906 (Scopus, ABDC)

 

Isah Wada, Alimshan Faizulayev, Festus Victor Bekun (2021). “Exploring the role of conventional energy consumption on environmental quality in Brazil: Evidence from cointegration and conditional causality”,Gondwana Research, https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.06.009. ((SCI / SCOPUS Q2 IF:6.05)

 

Faizulayev, A. Wada, I. Kyzdarbekova, A. Parmankulova, I (2021). “What drives the banking competition in Islamic Finance Oriented Countries? Islamic vs Conventional banks.” Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0173 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Solomon,  P. N. Festus, V. B. Faizulayev, A. (2021) “Energy Consumption, Natural Resources, Urbanization, and Ecological Footprint in South Africa: The Moderating Role of Human Capital.”  International Journal of Energy Economics and Policy. https://doi.org/10.32479/ijeep.11099  (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Faizulayev, A, Bakitjanovna, KR, Wada, I. (2020) Revisiting the dynamic impact of external debt on economic growth in Nigeria: Cointegration and conditional causality analysis. J Public Affairs;e2538.  https://doi.org/10.1002/pa.2538 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

 

Wada, I, Faizulayev, A, Khademolomoom, AH, Alzubi, A. (2020) Energy use, real output‐growth, FDI, energy‐intensity and CO2 emission; the case of Kazakhstan. J Public Affairs;e2300. https://doi.org/10.1002/pa.2300 (Web of Scıence / SCOPUS Q2)

Faizulayev A., Wada I. (2019) Spillover Effect of Interest Rate Volatility on Banking Sector Development in Nigeria: Dynamic ARDL Bound Test Approach. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_8(Scopus)

 

Faizulayev A., Wada I. (2019) What Drives the Banking Performance? Case of Eurasian Economic Union Countries. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_3(Scopus)

 

Hamed W., Faizulayev A. (2019) Does the Financial Performance of Banks Change During the Global Financial Crisis? The Case of Palestine. In: Ozatac N., Gokmenoglu K. (eds) Global Issues in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30387-7_12(Scopus)

 

Faizulayev A., Bektas E. (2018) Profitability Determinants of Islamic and Conventional Banks During the Global Financial Crises: The Case of Emerging Markets. In: Ozatac N., Gökmenoglu K. (eds) Emerging Trends in Banking and Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01784-2_17

 

Alimshan Faizulayev, Eralp Bektas & Abdul Ghafar Ismail 2018. “Profitability and persistency in the service industry: the case of QISMUT+3”, Service Industries Journal, https://doi.org/10.1080/02642069.2018.1461210. (SSCI/ SCOPUS Q1 IF-6.539)

 


IMG_6805

Dana Abeuova, Ph.D.

(English) Director of the Center of Entrepreneurship and Innovation
Assistant Professor of Management

Толығырақ:

Dana Abeuova is an Assistant Professor in the Department of Management and Marketing at KIMEP University. She received her Ph.D. in Management from ESCP Business School, as part of the École Doctorale de Management Panthéon-Sorbonne, France; M.S. in Information Systems from Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, USA; B.S. in Informatics from School of Informatics, Indiana University Bloomington, USA.

Her professional background is comprised of work in the private sector, academia, and international non-governmental organization. Her teaching experience includes lecturing at Kazakh-British Technical University in Kazakhstan and at ESCP Europe Business School in France.

Her research interests lie in the areas of new venture development and talent attraction in new entrepreneurial ventures.


Monowar Mahmood (2)

(English) Monowar Mahmood, Ph.D.

(English) Professor of Management

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Pleshko photo (2)

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Larry Paul Pleshko, Ph.D.

Толығырақ:

Larry Pleshko (PhD. Marketing, M.B.A, B.S. Engineering) is a Professor of Marketing with more than thirty years of experience in university-level education. He has been a full-time faculty
member at a variety of universities around the world, including Barry University, UAE University, Kuwait University, Curtin University, and American University of Ras AlKhaimah. His
area of expertise is marketing management and strategy. Dr. Pleshko has published more than fifty international journal articles, mostly in the area of service businesses such as banking, fast-food restaurants, or coffee-shop retailing. His teaching is mostly centered upon marketing principles, marketing strategy, consumer behavior, market research, and promotion management


Halil Kiymaz, Headshot , Rollins College, Photo: Scott Cook

Halil Kiymaz, Ph.D.

Professor of Finance

Толығырақ:

Halil Kiymaz is a Visiting Professor of Finance at the BCB. Professor Kiymaz obtained his Ph.D. in

Financial Economics from the University of New Orleans, USA. His experience includes working as a Professor of Finance at the Crummer Graduate School of Business. Professor Kiymaz also taught at the University of Houston-Clear Lake, Bilkent University, and the University of New Orleans. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and has served at the CFA Institute in various capacities.


Vladimir Garkavenko (2)

Vladimir Garkavenko, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


elmira-bogovieva-e1413173424282

(English) Elmira Bogoviyeva, Ph.D.

(English) Associate Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


zhanat syzdykov (1)

(English) Zhanat Syzdykov, MPA

(English) Assistant Professor on Special Appointment Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Nurlan Orazalin (3)

Nurlan Orazalin, Ph.D., DBA, CMA

Assistant Professor,
Accounting area

Толығырақ:
Name Nurlan S. Orazalin
Position Assistant Professor
Contact detail orazalin@kimep.kz

270-44-40, ext. 2183

Education background
 • Doctor of Business Administration in Accounting, KIMEP University, Kazakhstan
 • Master of Science in Accounting, Texas A&M University, USA

·        Bachelor of Accounting and Auditing, Kazakh State Academy of Management, Kazakhstan

·        Certified Management Accountant, the Institute of Management Accountants, USA

Overview Nurlan S. Orazalin has extensive teaching experience in the areas of accounting and finance. Dr. Orazalin has considerable practical and consulting experience and has worked with a variety of industries, including banking, oil and gas, constructions, communications, and manufacturing. In his current position, Dr. Orazalin teaches courses such as Introduction to Accounting, Managerial Accounting, Advanced Accounting, Financial Reporting and Management Control Systems, International Financial Reporting Standards (IFRS), Auditing, Financial Statement Analysis, Introduction to Finance, Modern Research in Accounting etc. He has DBA in accounting from KIMEP University, Kazakhstan and MS in accounting from Texas A&M University, USA. He is a Certified Management Accountant and a Member of the Institute of Management Accountants of USA, and provides consulting services for domestic and international companies/banks. His research and professional interests are primarily focused on financial reporting, corporate governance, corporate social responsibility, sustainability performance and integrated reporting, and fair value accounting. Dr. Orazalin is the author of several articles in peer- reviewed journals, book chapters, and conference proceedings. He received the best teacher award for outstanding teaching from KIMEP University in 2006 and the Kazakhstani business professor of the year award from the Lawyer, Academics and Consultants of Kazakhstan in 2009.
Research Interests
 • Corporate Governance and Corporate Governance Disclosures
 • Corporate Social Responsibility Reporting
 • Current topics in International Financial Reporting Standards
 • Sustainability Performance and Integrated Reporting
 • Accounting for derivatives and financial instruments
 • Fair Value Accounting
 • The Study of Capital Markets in Emerging Markets in CIS and Central Asia regions.
Selected Publications ·         Orazalin, N. (2018), Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Emerging Markets, International Journal of Business and Globalisation, accepted, forthcoming (SCOPUS listed)

·         Mahmood, M. and Orazalin, N. (2017), Green governance and sustainability reporting in Kazakhstan’s oil, gas, and mining sector: Evidence from a former USSR emerging economy, Journal of Cleaner Production, Volume 164, pp. 389-397 (SSCI and SCOPUS listed)

·         Orazalin, N., Mahmood M. and Lee, KJ. (2016), Corporate governance, financial crisis, and firm performance: Lessons from top Russian Banks, Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 16 Issue 5, pp.798 – 814 (ABS and SCOPUS listed)

·      Orazalin, N., Makarov, R. and Ospanova M. (2015), Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia, Journal of Business, Economics and Finance, Volume 4, Issue 4,pp. 710-722

·      Orazalin N., Mahmood, M. and Lee, K.J. (2015), Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period, Journal of Accounting, Finance and Economics, Volume 5, No 1, pp. 46-55 

·         Mahmood, M., Orazalin, N. and Zhakupova, B., (2013), Fostering Creativity and Innovation Through Leadership, International Journal of Strategic Management, Volume 1, 2013, pp. 67-75

·         Bhasin, M., Makarov. R. and Orazalin, N., (2012), The Determinants of Voluntary Disclosure in the Banking Sector of Kazakhstan, International Journal of Contemporary Business Studies, Volume 3, No. 3,  pp. 60-71

·         Absar, N., Orazalin, N. and Mahmood M. (2012), Human capital reporting in emerging economies: A comparative study on the banking industry of Kazakhstan and Bangladesh, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 12, No. 3, pp. 28-36

·         Mailibayeva, Z., Makarov, R. and Orazalin, N. (2012), Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan, Journal of International Business and Economics, Volume 12, Issue 2, pp. 97-105

·         Orazalin, N. and Lee S.H. (2011), Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index, Journal of International Finance Studies, Volume 11, No. 1, pp. 126-132

Book Chapters

 • Makarov, R., Orazalin, N. and Mahmood M. (2014), “Corporate Governance and Voluntary Disclosure: A Study on the Banking Industry of Kazakhstan”, Governance in the new era: Cases and perspectives from top to bottom and left to right, Business Expert Press, New York, 2014.

Conference Papers

 • “Improving Regulatory Framework of Corporate Governance in Kazakhstan: The Role of International Organizations” (with Monowar Mahmood), International Conference: “Contested Global Governance, transformed Global Governors?” 2017, July, Bishkek, Kyrgyzstan
 • “Working Capital Management and Firm Performance: Evidence from Emerging Markets”, KBTU Business School Conference 2017, Kazakh British Technical University, Almaty, Kazakhstan
 • “The Effect of Corporate Governance on Sustainability Reporting”, 13th KIMEP International Research Conference (KIRC 2016). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • “Corporate Governance and Firm Performance in the Oil and Gas Industry of Russia”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Bank Ownership and Performance: Evidence from Russia in a post crisis period”, Eurasia Business Research Conference 2014, World Business Institute, Istanbul, Turkey
 • “Human Capital Reporting in Emerging and Developing Economies: Comparative study based on Banking sectors of Bangladesh and Kazakhstan”, IABE Conference 2012, June, Venice, Italy
 • “Financial Reporting Practices in Emerging Economy: Determinants of Cash Flow Reporting Methods in Kazakhstan”, the KIMEP International Conference 2012 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Portfolio Diversification Effect in the Capital Market of Kazakhstan: Empirical study based on KASE index” (with Sang Hoon Lee), IABE Conference 2011, June, Barcelona, Spain
 • “Business Combinations in the CIS – The Role of Individual Agents in Accounting for Control” (with Gavin Kretzschmar and Rashid Makarov), the KIMEP International Conference 2011 (KIRC), KIMEP, Almaty, Kazakhstan
 • “Do Revaluations of Fixed Assets Really Provide Reliable Measurement in Financial Reporting?” 6th KIMEP International Research Conference (KIRC 2009). KIMEP. Almaty, Kazakhstan
 • «Анализ финансового положения хозяйствующего субьекта». XXI век: Бухгалтерский учет и Аудит в Республике Казахстан. Конференция в КазГАУ. Алматы, Казахстан
Teaching Current Courses Taught

 

·         Financial Accounting

·         Management Accounting

·         Selected Topics in Accounting

·         International Financial Reporting Standards

·         Modern Research Studies in Accounting

·         Auditing

Grants
Awards
 • Best Paper Award, awarded at Eurasia Business Research Conference, 16-18 June 2014, Istanbul Turkey, by World Business Institute
 • Kazakhstani Business Professor of the Year Award, awarded at the 2009 Lawyer, Academics and Consultants Awards. Almaty, Kazakhstan, 2009


Maya Katenova (1)

(English) Maya Katenova, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Olga Uzhegova

(English) Uzhegova Olga, DBA

(English) Assistant Professor of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Alexandr Ostrovskiy (1)

(English) Alexander Ostrovsky, DBA

(English) Assistant Professor of Marketing

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Uldana-Baizyldayeva-1

(English) Uldana Baizyldayeva, Ph.D.

(English) Assistant Professor
Bachelor of Information Systems

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


PHOTO-2023-01-05-20-38-19

Дария Айнекова

(English) Assistant Professor of OMIS

Толығырақ:

Старший адъюнкт-преподаватель

Образование:

Магистр экономики (MA), КИМЭП, Алматы, Казахстан, июнь 2003 г.

Бакалавр в области математики (B.A.), Казахский национальный государственный университет, Алматы, Казахстан, июнь  1997 г.

Основные преподаваемые дисциплины и опыт педагогической деятельности:

Шесть лет опыта преподавания макроэкономики, микроэкономики, денежных средств и банковского дела, дифференциального и интегрального исчисления, математических методов, количественных методов при проведении экономического анализа.

Научно-исследовательская деятельность:

Экономический рост, макроэкономика, экономическое моделирование.

Участие в образовательных и профессиональных ассоциациях:

Международная научно-исследовательская конференция КИМЭП “Глобальный бизнеса и трансформация рынка. Новые тенденции в Центральной Азии”,  22-23 апреля 2011 г. “Оценка источников экономического роста Казахстана”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП).

Шанхайская международная конференция по социальным наукам, 17-21 август 2011 г.,  “Темы роста казахстанской экономики в долгосрочной перспективе”, Алоизиус Аджаб Амин (КИМЭП), Дария Айнекова (КИМЭП). Участие в конференции прошло при финансовой поддержке КИМЭП.

Контактная информация:

Тел.: +7(727) 270-42-63, внут. 3063

Офис: 218/Зд. Валиханова

E-Mail: dariya@kimep.kz


zyro-image

Sekip Engin Mendi, Ph.D.

Assistant Professor, OMIS area

Толығырақ:

Dr. Engin Mendi received his PhD degree in Integrated Computing from University of Arkansas at Little Rock (UALR), two MS degrees, one in Applied Science from UALR and the other in Computational Engineering from Technical University of Munich, Germany and BS degree in Civil Engineering from Middle East Technical University, Turkey. Previously, he was a faculty member at Computer Engineering Department at Konya Chamber of Commerce Karatay University, Turkey, a software developer at Plasma Physics Institute at Max-Planck-Society, Munich, Germany, and a graduate intern at Wright Brothers Institute at US Air Force Research Lab, Dayton, Ohio and at IABG mbH, Munich, Germany. His research interests are in the areas of image-video processing, health informatics and mobile application development. He has published and co-authored more than 30 publications, over 10 journal papers, 1 book chapter and numerous conference papers.


zhakupova-bibgul

(English) Bibigul Zhakupova, MA

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Ruslan Safarov Photo

Ruslan Safarov, MSc

(English) Senior Lecturer of Accounting

Толығырақ:
Name Ruslan Safarov
Position Senior Lecturer of Accounting
Contact detail r.safarov@kimep.kz ; office phone: 270-44-40, ext. 2251
Education background MSc (International Accounting and Finance), Cass Business School, City University London, UK

BSc (Business Administration and Accounting), KIMEP, Kazakhstan

Certifications Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Teaching Current Courses Taught

– Professional Auditing

– Intermediate Accounting

– Financial Accounting

Practical Experience Ruslan has seven years of experience in audit and preparation of the financial statements in accordance with the International Financial Reporting Standards. Being part of UK team during 2013-2015 Ruslan was deeply involved into the audit of cross national companies with headquarters based in UK, US and Australia with the UK and US GAAP reporting requirements. On a top of that Ruslan participated in internal audit engagements with subsequent consultation on tax, financial reporting and risk management issues of the companies’ management based in CIS countries and UK.

Ruslan was involved into the audit engagements of clients from various industries including oil&gas, retail, banking and insurance. Key clients in portfolio are as follows:

·        In Kazakhstan: Caspi Meruerty Operating Company B.V., North Company Operating Company, Karachaganak Petroleum B.V., Phystech LLP, JSC SB Alfa Bank Kazakhstan, JSC Generali Life, Philip Morris Kazakhstan LLP, Nestle Food Kazakhstan LLP, Kelun Kazpharm LLP, Sadvik Mining & Construction LLP, Burda Alatau Press, Alsad Kazakhstan LLP

·        In the UK: Corona Energy LLP (UK based, part of Macquarie Group listed on ASE), DST Systems Inc. (UK based, NYSE listed), Danone LTD + Danone Waters LTD (UK based), Galliford Try Plc. (UK based, LSE listed).

Grants – Laureate of “Bolashak” State Scholarship


saule

Saule Dyussembina, CMA, MBA, MPhil

Senior Lecturer in Accounting

Толығырақ:

Senior Lecturer in Accounting


Akhliddin Ismailov (2)

(English) Akhliddin Ismailov, MBA

(English) Senior Lecturer of Finance

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


Yevgeniya Kim (2)

(English) Yevgeniya Kim, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі.


Oleg Vlasov, KIMEP University, Almaty, Kazakhstan

(English) Oleg Vlassov, MBA

(English) Senior Lecturer of OMIS

Толығырақ:

Кешіріңіз, беттің осы нұсқасын келесі тілдерде оқи аласыз: Американдық Ағылшын Тілі et Орыс Тілі.


hala

Hala Abdelmoneim Abdallah Abdelgaffar, PhD

Assistant Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Hala Abdelgaffar is an Assistant Professor of Human Resource Management and Organizational Behavior at KIMEP University.

Disciplines

 • Management
 • Human Resources
 • Organizational Studies

Research Interests

She is predominantly interested in the individual behavior and organizational socio-cultural climate and norms that influence the effectiveness of core human resource management processes, and the challenges facing business schools in mainstreaming responsible management education in their academic activities and practices. Her current research focuses on career shock facing employees during crises, workplace challenges facing females in the MENA region, and psycho-social behaviors at the workplace. She has a wide portfolio of teaching expertise in OB and HRM at various levels of Higher Education (Undergraduate, Master, and MBA), and she has previously held teaching posts at Estonian Business School (EBS) and the American University in Cairo (AUC).

Hala’s research interests lie at the heart of human resource management examining how individuals can be motivated, inspired, engaged, and developed to perform better and more effectively. Her work has been published in leading academic journals including the Journal of Management Development; The International Journal of Management Education; Journal of Workplace Learning; International Journal of Public Administration; International Journal of Organizational Analysis; Equality, Diversity, and Inclusion: An International Journal; International Journal of Contemporary Hospitality Management; Management of Environmental Quality: An International Journal; International Journal of Organizational Analysis; International Journal of Culture Tourism and Hospitality Research; Journal of Family Business Management; Tourism and Hospitality Research; and Asia-Pacific Journal of Business Administration.

Awards and Recognition

Hala’s Ph.D. thesis review article on ‘Responsible Management Education: practices, outcomes, and Challenges’ won the 2022 Emerald Literati Award for Outstanding Paper. She graduated with an honorary BA in English language and literature, traveled as a Fulbright scholar to complete the international teacher training institute at Saint Bernardino, California, U.S.A., became a university fellow at AUC, Egypt, then later an international examiner for Cambridge Australia, and a certified UKIV and Life Skills examiner, Cambridge, UK, and was recently nominated and completed content creation for an open access national mega project with AUC.

Teaching

Her teaching, mentorship, and workshops are infused with insights from her research and consultancy, as well as her strong international experience (aside from her homeland Egypt, she has lived, worked, and/or studied as an academic scholar in Estonia, Germany, Belgium, Switzerland, U.S.A., and the Netherlands).

She is highly committed to the future of management education, and she is particularly interested in the development of early-career academicians.


mohd

Mohd Zain Bin Mohamed, PhD

Professor of Management, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor M. Zain Mohamed received his PhD (Management) from the Manchester Business School, University of Manchester, UK, in 1993. Prior to joining KIMEP University in August 2023, Prof. Zain was a Professor of Management in several AACSB/EQUIS accredited universities including Sultan Qaboos University, Oman; King Abdulaziz University, Saudi Arabia; Qatar University; University of Dubai, UAE; United Arab Emirates University; and Universiti Putra Malaysia. He was also a Visiting Professor at the college of business/economics of the Tashkent State Technical University, Uzbekistan, and the University of Mauritius. Before becoming an academic in December 1980, Prof. Zain was an IT Consultant with the Information Systems Consulting Division of Arthur Andersen & Company (now known as Accenture), Kuala Lumpur, Malaysia. Prof. Zain’s research interests are in the areas of innovation and technology management, information management, competitiveness of firms, entrepreneurship, and corporate strategies.  His publications have appeared in many refereed and scholarly international journals including Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Creativity and Innovation Management, Information & Management, International Journal of Information Management, International Journal of Innovation Management, International Journal of Project Management, Journal of Global Competitiveness, Journal of Islamic Marketing, Scandinavian Journal of Management, Services Marketing Quarterly, Social Behavior and Personality, Technovation, and Thunderbird International Business Review. Prof. Zain has also undertaken many consulting projects with public and private organizations in Malaysia in the areas of technology mapping, competitiveness of industries, project feasibility studies, market surveys, business processes and systems, and social & economic studies.


NORIZAN

Norizan Binti Mohd Kassim, PhD

Professor of Marketing, Department of Management and Marketing

Толығырақ:

Professor Norizan Mohd Kassim specializes in marketing and holds a Ph.D. from Southern Cross University in New South Wales, Australia, which she obtained in 2002. Her research interests are in cross-cultural studies, consumer behavior, service quality, customer satisfaction, customer loyalty, service innovation, the competitiveness of organizations, and entrepreneurship. She has collaborated actively with researchers in several other management disciplines. She has published numerous articles in reputable international journals, including the Journal of Business Research, the European Journal of Marketing, the Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, the Asia Pacific Business Review, the International Journal of Quality & Reliability Management, the International Journal of Innovation Management, and the Electronic Markets. Prior to her affiliation with KIMEP University, she held the position of Professor and Assistant Dean for Graduate Studies and Research in the College of Economics, Management, and Information Systems at the University of Nizwa in Nizwa, Oman. Since May 2019, she has been Technical Director for the Oman Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Project. Additionally, she held academic positions in universities accredited by AACSB in Malaysia and abroad. Some universities included in this list are the United Arab Emirates University, Qatar University, King Abdulaziz University, and the University of Dubai. Before pursuing an academic career, she acquired substantial expertise across multiple sectors, such as banking, finance, and stock brokerage, for a considerable period.


DENNIS

Dennis Orlenn Olson, PhD

Research Chair / Professor of Finance, Department of Accounting and Finance

Толығырақ:

Prior to coming to KIMEP, Dennis Olson was a visiting scholar at Oregon State University-Cascades in the USA. He holds a PhD in economics from the University of Wyoming (USA) and a Canadian Chartered Professional Accountant (CPA) designation, as well as the American professional designations of Chartered Financial Consultant (ChFC) and Chartered Life Underwriter CLU).

He has taught economics, finance, and accounting classes in the US, Canada, New Zealand, Denmark, Colombia, Oman, Kuwait, and the United Arab Emirates (UAE). His research primarily uses econometric techniques to address issues in banking, investments, corporate finance, economic efficiency, and public finance. This research has appeared in journals, such as, the Journal of Banking and Finance, International Journal of Accounting, Journal of Corporate Finance, European Economic Review, International Journal of Forecasting, Economic Inquiry, Southern Economic Journal, Energy Economics, Emerging Markets Review, and Financial Review.

Outside of academia, he is married with two grown children who previously accompanied him to various universities around the world. His hobbies include traveling, fishing, golf, chess, and learning languages.