evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
Slider Ratings & Accreditations

КИМЭП Университетінің Рейтингі Және Аккредитациялары

КИМЭП Университеті әрқашан білім беру сапасының ең жоғары стандарттарына ұмтылады. КИМЭП Университеті аккредиттеу процесіне және ұлттық және халықаралық рейтингтерге қатысуға қатысады.

Тәуелсіз Қазақстандық сапа кепілдігі агенттігі КИМЭП Университетін гуманитарлық-экономикалық университеттер санатындағы үздік университет деп таныды.

КИМЭП УНИВЕРСИТЕТІНІҢ РЕЙТИНГТЕРІ

Күні Рейтинг агенттігі/ Рейтинг атауы КИМЭП Университетінің позициясы
2023 Қазақстанның ең үздік гуманитарлық-экономикалық ЖОО институционалдық рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚТА)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі 2023: бакалавриат мамандықтарының рейтингі 2 орын – 6B04104 “Есеп және аудит”
2 орын – 6B04105 “Қаржы”
2 орын – 6B04102 “Маркетинг”
2 орын – 6B04106 “Экономика”
2 орын – 6B04103 “Менеджмент
2 орын – 6B03101 “Халықаралық қатынастар”
2 орын – 6B04401 “Мемлекеттік және жергілікті басқару”
3 орын – 6B04202 “Құқықтану”
3 орын – 6B04201 “Халықаралық құқық”
3 орын – 6B03201 “Журналистика”
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі 2023: магистратура бағдарламаларының рейтингі 2 орын – 7M04104 “Есеп және аудит”
2 орын – 7M01701 “Шет тілі: екі шет тілі”
2 орын – 7M03101 “Международные отношения”
2 орын – 7M03201 “Халықаралық журналистика”
2 орын – 7M04101 “Мемлекеттік және жергілікті басқару”
2 орын – 7M07000 “Экономика”
2 орын – 7M04102 “Маркетинг”
3 орын – 7M04107 “Басқарушы кадрларға арналған Іскерлік әкімшілік”
3 орын – 7M04108 “Іскери әкімшілік”
3 орын  – 7M04201 “Халықаралық құқық”
3 орын – 7M04105 “Қаржы”
2022 “Атамекен” ҰКП Білім беру бағдарламаларының 2021 жылғы рейтингі 6B04202-Құқықтану
6B04201-Менеджмент
6В04105-Мемлекеттік және жергілікті басқару
6B04105-Қаржы
6B04104-Бухгалтерлік есеп және аудит
6B04102-Маркетинг
Қазақстанның ең үздік гуманитарлық-экономикалық ЖОО институционалдық рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚТА)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
Гуманитарлық-экономикалық ЖОО веб-сайттарының рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚТА)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
Ғылыми жарияланымдар бойынша гуманитарлық-экономикалық ЖОО рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚТА)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
2021 БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі 2021: бакалавриат мамандықтарының рейтингі 1 орын– 6B04104 “Есеп және аудит
1 орын– 6B04105 “Қаржы
1 орын– 6B04700 “Маркетинг
2 орын– 6B04900 “Халықаралық құқық
2 орын– 6B04600 “Экономика
2 орын– 6B04103 “Менеджмент
2 орын– 6B04000 “Халықаралық қатынастар
2 орын– 6B04401 “Мемлекеттік және жергілікті басқару
2 орын– 6B04901 “Құқықтану
3 орын– 6B03201 “Журналистика
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі 2021: магистратура бағдарламаларының рейтингі 1 орын– 7M04107 “Іскерлік әкімшілік жүргізу (басқару кадрлары үшін)
1 орын– 7M07200 “Іскерлік әкімшілік жүргізу
2 орын– 7M07800 “Халықаралық құқық
2 орын– 7M07300 “Есеп және аудит
2 орын– 7M01900 “Шетел тілі: екі шетел тілі
2 орын– 7M03101 “Халықаралық қатынастар
2 орын– 7M06700 “Халықаралық журналистика
2 орын– 7M07100 “Мемлекеттік және жергілікті басқару
2 орын– 7M07000 “Экономика
3 орын– 7M07500 “Маркетинг
4 орын– 7M07400 “Қаржы
Қазақстанның ең үздік гуманитарлық-экономикалық ЖОО ұлттық рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚТА, https://iqaa-ranking.kz/item/13844)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
“Атамекен” ҰКП Білім беру бағдарламаларының 2021 жылғы рейтингі 6B04202-Құқықтану
6B04201-Халықаралық құқық
6B04105-Қаржы
6B04104-Бухгалтерлік есеп және аудит
6B04102-Маркетинг
2020 Қазақстан үздік гуманитарлық-экономикалық ЖОО ұлттық рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігі (БСҚА, https://iqaa-ranking.kz/)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: бакалавриат мамандықтарының рейтингі 1 место – 6B042 “Халықаралық құқық”
1 место – 6B041 “Экономика”
1 место – 6B041 “Есеп және аудит”
1 место – 6B041 “Қаржы”
1 место – 6B041 “Маркетинг”
1 место – 6B041 “Менеджмент”
2 место – 6B031 “Халықаралық қатынастар”
2 место – 6B041 “Мемлекеттік және жергілікті басқару”
2 место – 6B042 “Құқықтану”
2 место – 6B032 “Журналистика”
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: магистратура бағдарламаларының рейтингі 1 место – 7M041 “Іскерлік әкімшілік жүргізу (басқару кадрлары үшін)”
1 место – 7M042 “Халықаралық құқық”
1 место – 7M041 “Іскерлік әкімшілік жүргізу”
1 место – 7M041 “Есеп және аудит”
2 место – 7M017 “Шетел тілі: екі шетел тілі”
2 место – 7M031 “Халықаралық қатынастар”
2 место – 7M032 “Халықаралық журналистика”
2 место – 7M041 “Мемлекеттік және жергілікті басқару”
3 место – 7M041 “Қаржы”
3 место – 7M041 “Экономика”
3 место – 7M041 “Маркетинг”
2019 Қазақстан үздік гуманитарлық-экономикалық ЖОО ұлттық рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігі (БСҚА, https://iqaa-ranking.kz/)
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
“Жұмыс берушілердің репутациялық бағалауы бойынша көшбасшы” номинациясы бойынша 1-ші орынға
“Сарапшылардың репутациялық бағалауы бойынша көшбасшы” номинациясы бойынша 1-ші орынға
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: бакалавриат мамандықтарының рейтингі 1 орын – “Халықаралық құқық”
1 орын – “Экономика”
1 орын – “Есеп және аудит”
1 орын – “Халықаралық қатынастар”
2 орын – “Қаржы”
2 орын – “Маркетинг”
2 орын – “Менеджмент”
2 орын – “Мемлекеттік және жергілікті басқару”
2 орын – “Құқықтану”
2 орын – “Журналистика”
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: магистратура бағдарламаларының рейтингі 1 орын – “Халықаралық қатынастар”
1 орын – “Есеп және аудит”
1 орын – “Шетел тілі: екі шетел тілі”
1 орын – “Іскерлік әкімшілік жүргізу (басқару кадрлары үшін)”
2 орын – “Халықаралық құқық”
2 орын – “Халықаралық журналистика”
3 орын – “Мемлекеттік және жергілікті басқару”
3 орын – “Қаржы”
3 орын – “Іскерлік әкімшілік жүргізу”
3 орын – “Экономика”
4 орын – “Маркетинг”
2018 Қазақстан үздік гуманитарлық-экономикалық ЖОО ұлттық рейтингі
Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігі (БСҚА, https://iqaa.kz/ )
“Ғылым мен инновацияны дамыту бойынша көшбасшы” номинациясы бойынша 1-ші орынға
“Жұмыс берушілердің репутациялық бағалауы бойынша көшбасшы” номинациясы бойынша 1-ші орынға
Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА, https://iqaa.kz/)
Қазақстан ЖОО-лар ұлттық рейтингі
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 2-ші орын
2016 U-Multirank

Халықаралық рейтинг консорциумы
(Еуропалық комиссиясының бастамасымен құрылған,www.umultirank.com)
Жыл сайынғы көп компонентті рейтинг, 80 елдегі 1200-ден артық ЖОО-ны қамтиды

КИМЭП Университеті келесі санаттарда «Үздік» баға алған:
– ‘Халықаралық бағдарлау’ – шетел тілде бағдарламаларды ұсыну және шетелдік оқытушылардың жоғары шоғырлануы үшін;
– ‘Аумақтық ынтымақтастық’ – жергілікті ұйымдарда жұмыс істейтін түлектердің жоғары бөлігі үшін;
– ‘Білімді жеткізу’ – кәсіби даму саласындағы курстар мен тренингтерді ұсыну, атап айтқанда – осы қызмет түрінің қаржылық нәтижелері үшін.
КИМЭП Университеті:
– бизнес бағдарламаларын;
– ғылыми әлеуетін
бағалау рейтингтеріне кіреді.
Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА, https://iqaa.kz/)
Қазақстан ЖОО-лар ұлттық рейтингі
Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық ЖОО категориясында 1-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: бакалавриат мамандықтарының рейтингі «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» бағыты бойынша:
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» – 1-ші орын
«Экономика» – 4-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: магистратура бағдарламаларының рейтингі «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» бағыты бойынша:
«Экономика» – 3-ші орын
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» – 4-ші орын
«Құқық» бағыты бойынша:
«Халықаралық құқық» – 3-ші орын
Cybermetrics Lab (Испания, http://www.webometrics.info/),

«Webometrics» жоо веб сайттарының халықаралық рейтингі:
>25 000 әлемдік жоо-лар бағаланады

Қазақстанның жоо 102 веб сайттарының арасында 13-ші орын
2015 ж. Білім Сапасын Қамтамасыздандыру Бойынша Тәуелсiз Агенттiгi (БСҚА, https://iqaa.kz/)

Қазақстан жоо-лар Бас рейтингі

Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық жоо категориясында 1-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: бакалавриат мамандықтарының рейтингі «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» бағыты бойынша:

«Экономика» – 1-ші орын
«Мемлекеттік және жергілікті басқару» – 1-ші орын

БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингі: магистратура бағдарламаларының рейтингі «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» бағыты бойынша:

«Мемлекеттік және жергілікті басқару» – 1-ші орын
«Экономика» – 3-ші орын
«Құқық» бағыты бойынша:
«Халықаралық құқық» – 3-ші орын

2014 ж. ҚР БҒМ Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы (БПжАҰО, http://naric-kazakhstan.kz): Бакалавриат мамандығы бойынша ҚР ЖОО Ұлттық рейтингі Мамандықтар бойынша:

«Мемлекеттік және
жергілікті басқару» – 1-ші орын
«Журналистика» – 4-ші орын
«Халықаралық қатынастар» – 5-ші орын
«Экономика» – 7-ші орын

БСҚА: Қазақстан жоо-лар Бас рейтингі Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық жоо категориясында 1-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі: бакалавриат мамандықтарының рейтингі «Экономика және бизнес» бағыты бойынша 1-ші орын
БСҚА: ЖОО білім беру бағдарламаларының рейтингі: магистратура бағдарламаларының рейтингі «Экономика және бизнес» бағыты бойынша 1-ші орын

«Құқық» бағыты бойынша 1-ші орын

«Эксперт РА» рейтингтік агенттігі, Ресей: ТМД-ның үздік ЖОО-ларының рейтінгі КИМЭП УниверситетіТМД-ның 153 үздік ЖОО-ларының тізіміне кіреді
2013 ж. SMBG-Eduniversal, Франция (www.eduniversal-ranking.com):«Eduniversal»

Бизнес жоо-лардың әлемдік рейтингісі: >5 000 әлемдік жоо-лар бағаланады

Бэнг атындағы Бизнес факультеті

– «Аймақтық маңыздағы жақсы бизнес ЖОО» категориясында 117-ші орын алды

БПжАҰО: Бакалавриат мамандығы бойынша ҚР ЖОО ұлттық рейтингі Мамандықтар бойынша:
1-ші орын – “Есеп және аудит”
1-ші орын – “Экономика”
1-ші орын – “Мемлекеттік және жергілікті басқару ”
2-ші орын – “Халықаралық қатынастар”
4-ші орын – “Журналистика”
БСҚА: Қазақстан жоо-лар Бас рейтингі Қазақстанның гуманитарлық-экономикалық жоо категориясында 1-ші орын
Exclusive.kz: Қазақстан компанияларының тәуелсіз корпоративтік рейтингі Ең беделді 50 компанияның рейтингісінде 6-шы орын

КИМЭП Университетінің ұлттық және халықаралық рейтингі ЖОО рейтингтері, ұлттық және халықаралық рейтинг агенттіктері туралы қосымша ақпарат үшін келесі сайттарға кіруге болады:

  1. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Болонья процесі және академиялық ұтқырлық орталығы – https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/
  2. Білім Сапасын Қамтамасыздандыру Бойынша Тәуелсiз Агенттiгi – http://www.iqaa.kz/
  3. Әлемдік ЖОО вебсайттарының рейтингі – http://www.webometrics.info/
  4. Әлемдік бизнес мектептердің Eduniversal рейтингі – www.eduniversal-ranking.com
  5. “Рейтинг.kz” тәуелсіз зерттеу агенттігі –http://agencyrating.kz/vuz-rating/

Институционалдық және бағдарламалар бойынша аккредитациялар

Аккредитация түрі/
КИМЭП Университетінің бағдарламасы
Аккредиттеу агенттігі
Күәліктер (.pdf)

Бухгалтерлік есеп және аудит бакалавриаты
Бухгалтерлік есеп және аудит магистратурасы
logo-ACCA Association of Chartered Certified Accountantswww.accaglobal.com/
КИМЭП Университетінің барлық бакалавриат бағдарламалары logo-icaew Institute of Chartered Accountants in England and Waleshttps://www.icaew.com/
ББФ-нің барлық бакалавриат бағдарламалары logo-cima Chartered Institute of Management Accountantswww.cimaglobal.com
Институционалдық аккредитация logo-IQAA Білім Сапасын Қамтамасыздандыру Бойынша Тәуелсiз Агенттiгi (БСҚА, http://iqaa.kz) – 2008 жылы негізі салынған – Агенттіктің миссиясы ҚР ЖОО бәсекеге қабілеттілігін аккредиттеудің ұлттық және халықаралық деңгейіне және академиялық рейтингіне дейін көтеру.
Аккредиттеу ұсыныстарын орындау бойынша шаралар
Институционалдық аккредитация logo-FIBAAБизнес басқару бойынша халықаралық бағдарламаларды аккредиттеу қоры (FIBAA, http://www.fibaa.org) – Мақсаты жоғарғы білім беру және кәсіптік даму саласындағы білім беру бағдарламалары мен мекемелеріне сапа сертификаттарын табыстау арқылы білім және ғылымдағы сапа мен ашықтықты дамыту – Халықаралық желісі бар және сапа мен оның стандарттарының салыстырмалылығын қамтамасыз ету үшін халықаралық органдар шеңберінде тығыз қызмет атқарады.
Мамандандырылған аккредитация
Кіші MBA бағдарламасы – Біліктілікті көтеру курстары үшін
FIBAA certificate
Басқарушы кадрларға арналған MBA бағдарламасы
FIBAA ExMBA certificate
Bachelor of Finance Program Accreditation
EFMD-Accreditated-Bachelor-Pantone
European Foundation for Management Development  (EFMD, https://www.efmdglobal.org) – Founded in 1972, EFMD is a global, non-profit, membership-driven organisation dedicated to management development. It is recognised globally as an accreditation body for business schools, business school programmes, and corporate universities.

Мүшелік және әріптестік

  • КИМЭП Университеті Англия және Уэльс дипломды бухгалтерлер институтының әріптесі (ICAEW). ICAEW – аудит саласындағы алдыңғы қатарлы кәсіптік ұйым, сонымен қатар «Ассоциативті дипломды бухгалтер» (АСА) кәсіптік квалификациясын тағайындайтын әлемдегі танымал ұйым болып табылады.
  • Мемлекеттік басқару кафедрасы, әлеуметтік ғылымдар факультеті: Саясаттану және басқару саласындағы мектебінің ұлттық қауымдастығының (NASPAA), Мемлекеттік басқару мен жетекшілік саласындағы мектептер мен институттардың азия-тынық мұхит желісінің (NAPSIPAG), Басқару мектептері мен институттарының халықаралық қауымдастығының (IASIA) және Орталық және Шығыс Еуропадағы мемлекеттік басқару мектептері мен институттары желісінің (NISPAcee) мүшесі болып табылады.
  • Бэнг атындағы бизнес факультеті: Жоғары бизнес мектептерін дамыту қауымдастығының (AACSB International, www.aacsb.edu), EFMD (https://www.efmdglobal.org/) және Американдық сауда палатасының (www.amcham.kz) мүшесі болып табылады.