evision-corporate-image
Instagram WhatsApp Telegram Instagram
comission

Келісім комиссиясы 2017

Құрметті БАҚ “Университет КИМЭП” қызметкерлері,

Сізге Келістіруші Комиссияның мүшесіне дауыс беру нәтижелері туралы қуанышпен хабарлаймыз»

Name/ФИО/Аты-жөні Position/Должность/Лауазымы Department/Отдел/Бөлім Qty
ADMINISTRATION AND SUPPORT DIVISION
Ardak Kiyabayeva/Киябаева Ардак Нукпиевна Assistant Vice President in Taxation and Accounting/ Помощник Заместителя Проректора по администрации и финансам (налоги и бухгалтерский учет)/ Әкімшілік және қаржы жөніндегі проректор орынбасарының көмекшісі Office of Associate Vice President for Financial Affairs and Budge/ Офис Заместителя Проректора по Администрации и Финансам / Әкімшілік және қаржы жөніндегі проректор орынбасарының офисі 24
Alexandr Bogdanov /Богданов Александр Васильевич Manager, PDCP/ Менеджер программы профессионального развития и сертификатов/ Кәсіптік даму және сертификаттау бағдарламасының менеджері EEC/ Образовательный Центр для управленческих кадров/ Басқарушы кадрларға арналған білім беру орталығы 23
Aisha Akhmetbayeva/Ахметбаева Айша Ахметбаевна Scientific Offcer/ Научный сотрудник/ Ғылыми Қызметкер QAIR/ Отдел Академического качества и институциональных исследований/ Академиялық сапа және институционалдық зерттеулер бөлімі 14
Olga Strelnikova /Стрельникова Ольга Михайловна Coordinator, PDCP/ Координатор программы профессионального развития и сертификатов/ Академиялық мәселелер және байланыстар бойынша үйлестіруші EEC/ Образовательный Центр для управленческих кадров/ Басқарушы кадрларға арналған білім беру орталығы 6

Total voted 67 of 281 (23,8%)

Келісім комиссиясы 2016

Құрметті БАҚ “Университет КИМЭП” қызметкерлері,

Келісім комиссиясының мүшелері болып келесі тұлғара сайланды:

  1. Танжарық Муссин, Ішкі қауіпсіздік департаментінің бастығы
  2. Фредерик Эмрик, Ассистент – масс-медиа және коммуникация кафедрасының Ассистент-Профессоры
  3. Маганат Шегебайев, Тілдер орталығының Ассистант-Профессоры
  4. Женис Кембаев, Құқық мектебінің профессоры
  5. Доктор Тимоти Барнетт, Бірінші Проректор
  6. Жулдыз Смагулова, Тілдер орталығы атқарушы директорының М.А/Ассистен-профессор

Келісім комиссиясына байланысты сұранымдар БАҚ “Университет КИМЭП” кеңсесі арқылы тапсырылады, Кеңсе №103, Достық ғимараты.

 

Name/ФИО/Аты-жөні Position/Должность/Лауазымы Department/Отдел/Бөлім Qty
ADMINISTRATION AND SUPPORT DIVISION
Tanzharyk Mussin/Мусин Танжарык Утарбаевич Manager /Начальник / Бастық Internal Security/Служба внутренней безопасности / Ішкі қауіпсіздік қызметі 76
Natalya Kozmina /Козьмина Наталья Евгеньевна Interim Director of SSD/И.о.Директора АТД / ӘТД Директорының м. а. SSD/Административно-технический Департамент / Әкімшілік-техникалық департамент 62
Azhar Tastankyzy/Тастанқызы Ажар Commandant of the Dormitory bld./Комендант Общежития / Жатақхана Коменданты Building Management Department/Отдел управления зданиями / ғимараттарды басқару бөлімі 39
Alexandr Bogdanov /Богданов Александр Васильевич Manager, PDCP/Менеджер программы профессионального развития и сертификатов/ Кәсіптік даму және сертификаттау бағдарламасының менеджері EEC/Образовательный Центр для управленческих кадров / Басқарушы кадрларға арналған білім беру орталығы 21
Kamila Mussina /Мусина Камила Маратовна Coordinator/Координатор/Үйлестіруші Registry/Регистратура/Тіркеу бөлімі 21
Karlygash Yerkimbekova /Еркимбекова Карлыгаш Жексембековна Budget Manager/Менеджер по бюджету LC/Центр языков / Тілдер орталығы 8
Kamiya Abdulkhakimova/Абдулхакимова Камия Раисовна WLP Development Manager/Менеджер по развитию программы мировых языков LC/Центр языков / Тілдер орталығы 5
Valeriya Krasnikova /Красникова Валерия Валерьевна Monitoring Officer/ Специалист по мониторингу качества / Сапа мониторингі бойынша маман QAIR/Отдел Академического качества и институциональных исследований / Академиялық сапа және институционалдық зерттеулер бөлімі 3
Madina Abeuova /Абеуова Мадина Кендебаевна WP Officer / Специалист по разрешениям на работу / Жұмысқа рұқсат беру жөніндегі маман HR/По управлению человеческими ресурсами / Адам ресурстарын басқару бөлімі 2
FACULTY (FOREIGNER)
Frederick Ernest Emrich, M.Sc./Эмрих Фредерик Эрнест, M.Sc. Assistant Professor, Department of Media & Communications/Ассистент-профессор, кафедра Медиа и коммуникаций / Ассистент-профессор, Медиа және коммуникация кафедрасы CSS/Факультет Социальных наук / Әлеуметтік ғылымдар факультеті 10
Dr. Jiri Melich/Д-р Мелих Джири Associate Professor, Department of IR&RS/Ассоциативный Профессор, кафедра МОиРИ CSS/Факультет Социальных наук / Әлеуметтік ғылымдар факультеті 8
Dr. George Randolph Rueckert/Д-р Рукерт Джордж Рэндольф Assistant Professor/Ассистент-профессор / Ассистент-профессор LC/Центр языков / Тілдер орталығы 2
FACULTY (LOCAL)
Dr. Maganat Shegebayev /Д-р Шегебаев Маганат Рахимович Assistant Professor/Ассистент-профессор / Ассистент-профессор LC/Центр языков / Тілдер орталығы 17
Dr. Didar Kassymova/Д-р Касымова Дидар Бейсенгалиевна Assistant Professor, Department of IR&RS/Ассистент-профессор, кафедра МоиРИ / Ассистент-профессор, ХҚ және АЗ кафедрасы CSS/Факультет Социальных наук / Әлеуметтік ғылымдар факультеті 16
Dr. Saule Abdramanova/Д-р Абдраманова Сауле Абдыкуловна Assistant Professor/Ассистент-профессор LC/Центр языков / Тілдер орталығы 2
Dr.Zauresh Yernazarova/Д-р Ерназарова Зауреш Шаршабековна Assistant Professor/Kazakh Language and culture courses Coordinator//Ассистент Профессор/Координатор курсов казахского языка и культуры / Ассистент Профессор / Қазақ тілі мен мәдениеті курстарының профессоры LC/Центр языков / Тілдер орталығы 0

Total voted 292 out of 429 (68,1%)

Келісім комиссиясын құру туралы

Бұйрық

КИМЭП Университетінің Келісім комиссиясы туралы ереже